De Jonge landbouwersregeling stimuleert jonge boeren en tuinders om te investeren in modernisering van de landbouw. Hierbij speelt de toekomst van de landbouw, creëren van voedselzekerheid en behoud van het Nederlandse landschap een belangrijke rol.

Op dit moment wordt er een concept investeringslijst opgesteld. Op de investeringslijst staan alle investeringen die in aanmerking komen voor de Jonge landbouwersregeling.

Voor wie

Onder de doelgroep vallen boeren en tuinders onder de 40 jaar die vlak voor of na bedrijfsovername een steun in de rug kunnen gebruiken bij de modernisering van hun bedrijf.

Tip: onderneemt u in een samenwerking, bijvoorbeeld in maatschap of bv, dan is de uitbetaling evenredig aan uw percentage eigen vermogen.

Voorwaarde

Wilt u in aanmerking komen voor de regeling, dan gelden er een aantal voorwaarden. Wij zetten de belangrijkste voor u uiteen:

  • de investeringen moeten een bijdrage leveren aan de modernisering van het landbouwbedrijf;
  • financiering moet zijn afgesloten voor minimaal drie jaar;
  • en heeft de hoogte van 100% van het subsidiabele bedrag.

Subsidie

U kunt minimaal €10.000 tot maximaal € 20.000 aan subsidie ontvangen.

Aanvraag

Aanvragen voor de Jonge Landbouwersregeling kunnen worden ingediend vanaf 2 november (waarschijnlijke datum) tot en met 18 december 2015. Het duurt ongeveer 4 maanden om de aanvragen te beoordelen.

**Let op! **Investeringen mogen alleen na deze 4 maanden plaatsvinden.