Bent u werkgever in de technische installatiebranche? Dan kunt u mogelijk uw voordeel doen met een nieuwe loonkostensubsidie voor BBL’ers. U kunt subsidie ontvangen voor nieuwe of bestaande werknemers die opgeschoold worden naar een hoger niveau. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor de begeleiding van (leerling-)werknemers door 55-plussers.

De opscholingsregeling

Doel van de opscholingsregeling is de groep werknemers die een technische BBL-opleiding gaan volgen op hoger niveau na afronding van een technische MBO-opleiding op niveau 1, 2 of 3 te vergroten. Zowel nieuwe als bestaande medewerkers kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Subsidiebedrag en voorwaarden

De subsidie bedraagt maximaal € 2.130 per deelnemer voor de periode van een jaar. Daarbij moet de BPV-overeenkomst (beroepspraktijkvorming) start vóór 30 april 2017.

De begeleidingsregeling

De begeleidingsregeling geeft aan 1.000 (leerling-)werknemers de mogelijkheid zich te laten begeleiden door een leerlingbegeleider van 55 jaar en ouder. Er is plaats voor zo’n 500 leerlingbegeleiders. Onder een leerlingbegeleider valt zowel een praktijkopleider, praktijkbegeleider als een werkplekbegeleider.

Subsidiebedrag en voorwaarden

De subsidie bedraagt maximaal € 3.376,- voor een periode van maximaal 14 maanden. De BBL-opleiding van de (leerling-)werknemer start in een periode met als uiterlijke datum 30 april 2017.

De instroomregeling

Met deze regeling kunnen werkgevers een loonkostensubsidie ontvangen voor het in dienst nemen van nieuwe (leerling-)werknemers. Het gaat hierbij om (leerling-)werknemers die een BBL-opleiding gaan volgen.

Subsidiebedrag en voorwaarden

De subsidie voor deze regeling bedraagt maximaal € 1.000 per jaar voor een periode van maximaal 2 jaar. Doel is om 2.800 jongeren te laten stromen in de technische installatiebranche. Voorwaarde is wel dat de nieuwe werknemers in dienst treden tussen 1 mei 2014 en 30 april 2017.