Per 1 januari 2020 wordt de huidige kleine ondernemersregeling (KOR) vervangen door een omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Na 1 januari 2020 hanteert de belastingdienst een meldingstermijn van 4 weken voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin de OVOB wordt toegepast. De OVOB kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast. Het is op dit moment nog niet bekend hoe de aanmelding precies moet gebeuren, wij houden u hiervan op de hoogte.

KOR versus OVOB

Onder de KOR geldt een vrijstelling van de af te dragen btw als deze niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Draagt u meer btw af dan € 1.345, maar niet meer dan € 1.883, dan krijgt u een korting. Onder de OVOB geldt een vrijstelling als uw omzet niet meer bedraagt dan € 20.000. De per saldo af te dragen btw is dus niet meer van belang.

Let op: het is mogelijk dat de overheid het bedrag van € 20.000 nog gaat verhogen!

Inhoud gemoderniseerde regeling

Als u voor de OVOB kiest, brengt u geen btw meer in rekening, kunt u geen btw meer terugvragen en doet u geen aangifte voor de btw meer. Daarnaast bent u automatisch ontheven van de administratieve verplichtingen. Natuurlijk blijft u uw omzet wel bijhouden.

De keuze om de OVOB toe te passen geldt voor minstens drie jaar. Wanneer u de omzetdrempel tussentijds overschrijdt, meldt u zich bij de Belastingdienst. Vanaf dat moment kunt u de OVOB niet meer toepassen en bent u weer btw-plichtig. Vervolgens kunt u pas na drie jaar weer kiezen voor toepassing van de OVOB, ondanks dat u wellicht onder de omzetgrens van € 20.000 blijft.

Nieuw! Ook voor rechtspersonen

De regeling staat vanaf 2020 ook open voor rechtspersonen, zoals bv’s en stichtingen. Dit terwijl de KOR alleen toepasbaar was voor eenmanszaken en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap en een VOF.

Heeft u nu al ontheffing?

Let op! Als u nu ontheffing heeft van uw administratieve verplichtingen, hoeft u zich niet aan te melden voor de OVOB. De fiscus gaat er dan vanuit dat u de regeling wilt toepassen en stuurt u hierover een brief. Daarin staat ook wat u moet doen als u de nieuwe regeling niet wilt toepassen.

Btw teruggevraagd van zonnepanelen

Bent u als particulier eigenaar van zonnepanelen, heeft u de btw teruggevraagd en heeft u ontheffing van uw administratieve verplichtingen? Dan valt u automatisch onder de OVOB. Hierdoor moet u als gevolg van de herzieningsregeling mogelijk een deel van de teruggevraagde btw weer terugbetalen, omdat u vanaf 2020 wordt gezien als vrijgestelde ondernemer. Deze terugbetaling blijft achterwege als het bedrag van deze herziening lager is dan € 500 per jaar.

Heeft u zonnepanelen aangeschaft in 2016 of later en bedraagt de terug ontvangen btw € 2.505 of meer? Dan bedraagt het bedrag dat aan ieder herzieningsjaar moet worden toegerekend meer dan € 500 en moet u dit bedrag ook daadwerkelijk terugbetalen aan de belastingdienst. In dit geval is het voor u verstandig aan om te kiezen om btw-plichtige te worden. U moet dan jaarlijks btw conform een forfait afdragen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist