Met ingang van 1 juli 2021 veranderen de Europese btw-regels voor goederenleveringen aan particulieren. Deze veranderingen zijn ingrijpend voor internetverkopers en webshops. Ons advies is dan ook om u hier goed op voor te bereiden. Twijfelt u of u volledig op de hoogte bent? Bekijk dan onderstaande animatievideo! In dit artikel zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u als Nederlandse ondernemer verder uiteen.

Is het verschil tussen de oude en nieuwe regels toch nog niet helemaal duidelijk? Bekijk dan ook de animaties rondom webshopverkoop en btw in dit artikel!

Btw en leveringen binnen de EU

Verkoopt u producten aan particulieren in een ander EU-land en regelt u (indirect) het transport vanuit Nederland daar naartoe? Dan is sprake van een afstandsverkoop. Momenteel heeft iedere lidstaat een eigen drempelbedrag voor zogenoemde afstandsverkopen. Deze drempelbedragen verdwijnen, waardoor u altijd het btw-tarief van de lidstaat van aankomst in rekening moet brengen.

Deze btw moet vervolgens via het One Stop Shop (OSS) systeem worden afgedragen. OSS is een Europees aangiftesysteem, waarin u als ondernemer de leveringen kan verantwoorden en de btw kunt afdragen. Daarmee is registratie in iedere lidstaat waar u goederen levert niet nodig. Bent u voor afstandsverkopen al in het buitenland geregistreerd? Dan is het wellicht voordelig om deze registratie te deactiveren.

Let op: ondernemers die in één lidstaat gevestigd zijn en op jaarbasis in totaal minder dan € 10.000 aan afstandsverkopen leveren, mogen tot dit bedrag Nederlandse btw in rekening brengen aan de Europese particulieren.

Btw en leveringen van buiten de EU

De momenteel geldende btw-vrijstelling voor de invoer van zendingen afkomstig van buiten de EU onder € 22 wordt afgeschaft. Hierdoor bent u invoer-btw verschuldigd bij iedere invoer, ongeacht de waarde hiervan.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de invoer-btw niet op u als ondernemer te laten drukken. Zoals met een artikel-23-vergunning, het aanvragen van een zogenoemd I-OSS registratienummer of toepassing van de post- en koeriersregeling. De beste keuze en juiste toepassing is sterk afhankelijk van uw specifieke situatie als ondernemer. Wij kunnen met u beoordelen wat voor u de beste keuze is, vul daarvoor het contactformulier onder aan de pagina in.

Wijziging btw-regels voor platforms

Platforms zijn ondernemers die faciliteren bij internationale goederentransacties. Denk bijvoorbeeld aan Bol.com, Amazon of zogeheten dropshippers. Voor leveringen aan particulieren binnen de EU, via een platform wordt de ‘platformfictie’ geïmplementeerd. Deze regels gelden voor niet-EU ondernemers, maar ook voor Nederlandse (EU) ondernemers wanneer de leveringen afkomstig zijn van buiten de EU met een waarde minder dan €150.

Deze platformfictie houdt kortweg in dat voor btw-doeleinden geacht wordt dat het platform aan de particulier levert, in plaats van de leverancier. Voor de (fictieve) levering van de leverancier aan het platform geldt dan het 0% btw-tarief. Let wel, dit is een ‘fictie’. Hiervoor is dus niet vereist dat deze levering daadwerkelijk (fysiek) aan het platform heeft plaatsgevonden. Het gevolg van deze fictie is dat de platforms verantwoordelijk worden voor de btw-afdracht. Ook hierbij geldt dat de juiste toepassing sterk afhankelijk is van uw eigen situatie.

Let op met btw bij retourzendingen

De btw-verplichtingen bij retourzendingen zijn sterk afhankelijk van meerdere zaken. Zoals de lidstaat van aankomst, de plaats waar de goederen naar worden geretourneerd, of er een platform bij betrokken is en of per saldo recht op btw-teruggaaf bestaat. Deze regels zijn erg gecompliceerd. Daarom adviseren wij om dit te allen tijde te laten beoordelen door een btw-specialist. Wij helpen u hier graag mee.

Geschreven door:

btw specialist Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist
Meer over mij