Wanneer u in een auto van de zaak rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling voor de inkomstenbelasting te maken. Daarnaast mag u vanwege het privégebruik niet alle btw in aftrek brengen. Het deel van de btw die niet is afgetrokken mag u echter wel weer ten laste van de winst brengen.

Bijtelling voor de inkomstenbelasting

De bijtelling voor de zakenauto bedraagt een bepaald percentage van de cataloguswaarde en is voor ondernemers niet aftrekbaar van de winst. Voor ondernemers, werknemers en dga’s moet de bijtelling tot het inkomen worden gerekend. In alle gevallen betalen zij daarover inkomstenbelasting, tenzij er minder dan 500 kilometer privé per jaar wordt gereden.

Aftrek btw beperkt

Ondernemers mogen de door hen betaalde btw voor onderhoud en brandstof in mindering brengen op de af te dragen btw. Vanwege het privégebruik van de zakenauto, mag niet alle btw die drukt op de kosten van de auto worden afgetrokken. Voor nieuwe auto’s is 2,7% van de catalogusprijs niet aftrekbaar. Voor auto’s van vijf jaar en ouder en voor auto’s waarvan bij aanschaf de btw niet is afgetrokken, is dit 1,5%.

Wel aftrekbaar van de winst

Onlangs besliste de rechter dat deze niet-aftrekbare btw als kosten aangemerkt kunnen worden waardoor u deze in mindering op de winst mag brengen. De rechtbank verwijst hiervoor naar een oude uitspraak van het hof Den Haag uit 1973, waarin in eenzelfde soort zaak beslist werd dat de niet-aftrekbare btw wel ten laste van de winst komt. De staatssecretaris heeft per brief in 1975 aangegeven dat deze uitspraak richtsnoer zou zijn en niet verder zou worden geprocedeerd.

De ondernemer ontleende vertrouwen aan de brief en kon daardoor de btw-correctie in aftrek brengen van de winst. De ouderdom van de brief en het feit dat de wetgeving sinds die tijd is gewijzigd, doet niets af aan dit opgewekte vertrouwen. De staatssecretaris heeft zijn goedkeuring in de brief immers nooit ingetrokken. De belastingdienst moet daarom de aftrek van de btw-correctie in de inkomstenbelasting toestaan.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist