Partners kunnen verschillende redenen hebben voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u dit doen om het (ondernemings)vermogen bij echtscheiding te beschermen tegen de echtgenoot. Of om het vermogen van de niet-ondernemende echtgenoot te beschermen tegen externe schuldeisers. Dit laatste kan namelijk het geval zijn bij een faillissement van de onderneming. Deze bescherming door de huwelijkse voorwaarden is echter alleen mogelijk wanneer de voorwaarden tijdens het huwelijk worden nageleefd. In dit artikel zetten we uiteen waarop u moet letten om verrassingen met de huwelijkse voorwaarden te voorkomen.

Voer jaarlijks het periodiek verrekenbeding uit

In veel huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. Hoewel met een dergelijk beding iedere echtgenoot zijn of haar eigen vermogen behoudt, wordt jaarlijks het overgespaarde inkomen gedeeld. Dit is het deel van het inkomen van de echtgenoten nadat de kosten van de huishouding zijn betaald. Het komt echter heel vaak voor dat het periodiek verrekenbeding niet jaarlijks wordt uitgevoerd.

Dit kan tot gevolg hebben dat bij het einde van het huwelijk – kort gezegd – wordt gedaan alsof beide echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Dit betekent dat de waarde van het gehele vermogen bij echtscheiding moet worden gedeeld tussen beide echtgenoten. De wet biedt de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs. In de praktijk blijkt het leveren van tegenbewijs erg lastig te zijn. Het advies is dan ook om het periodiek verrekenbeding uit te voeren en als die wens er niet is, de huwelijkse voorwaarden aan te passen aan de huidige wensen.

Het uitvoeren van het periodiek verrekenbeding is ook van belang wanneer het vermogen van de niet-ondernemende echtgenoot, moet worden beschermd tegen externe schuldeisers bij een faillissement van de onderneming. Wanneer het periodiek verrekenbeding niet uitgevoerd is, is het voor de niet-ondernemende echtgenoot mogelijk lastiger te bewijzen welke goederen tot zijn of haar vermogen behoren. Dan kan zijn of haar vermogen ook worden ingevorderd door de schuldeisers van de ondernemende echtgenoot.

Kortom genoeg redenen om jaarlijks het periodieke verrekenbeding uit te voeren en uw administratie op orde te hebben.

Mogelijkheid tot herstel van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Wanneer u een verrekenbeding niet heeft uitgevoerd, kan u dit later alsnog uitvoeren. Omdat in de regel niet meer de gehele administratie beschikbaar is, wordt in een dergelijk geval doorgaans een vermogensopstelling gemaakt. De waardevermeerdering die uit deze vermogensopstelling blijkt, wordt dan in een bepaalde mate gedeeld tussen de echtgenoten en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

Houd er wel rekening mee dat een dergelijke vaststelling tijdens een echtscheidingsprocedure kan worden betwist. Er kan dan worden gesteld dat één van beide echtgenoten niet in voldoende mate wist wat het gevolg was van de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. We raden daarom aan dat beide echtgenoten zich voorafgaand aan de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst aantoonbaar hebben laten adviseren door een onafhankelijke adviseur. Wij kunnen u hierin zeker adviseren en begeleiden.

Passen de huwelijkse voorwaarden nog bij jullie wensen?

Aan huwelijkse voorwaarden kunnen diverse gedachten en wensen ten grondslag liggen. Deze wensen en gedachten kunnen in de loop der tijd wijzigen. Daarom adviseren wij u om u te laten informeren over de inhoud van uw huidige huwelijkse voorwaarde, zodat u kunt toetsen of deze nog steeds aansluiten bij de wensen en gedachten zoals die destijds zijn benoemd. In de praktijk blijkt namelijk dat maar een beperkt aantal echtgenoten weet op welke wijze zij nu écht zijn gehuwd.

Geschreven door:

Belastingadviseur Stefanie Thonhauser

mr. Stefanie Thonhauser REP

Belastingadviseur en estate planner