Op 1 september 2015 sluit in alle provincies de Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop. Het beschikbare bedrag, dat per provincie verschilt, is echter nog niet volledig benut. De mogelijkheid bestaat daarom dat de regeling tot en met eind 2016 wordt verlengd.

Een definitief besluit hierover zal worden genomen in september. Aanvragen ingediend voor 1 september zijn gegarandeerd (onder voorbehoud van het beschikbare budget). Alle aanvragen na 1 september worden ‘on hold’ gezet, totdat bekend is gemaakt of de regeling wordt verlengd.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte!