Voor ondernemers of samenwerkingsverbanden in de visserij- en aquacultuursector met projecten voor duurzame ontwikkeling visserijgebieden, komt waarschijnlijk binnenkort een subsidieregeling.

Doelgroep

Ondernemers en samenwerkingsverbanden actief in de visserij- en of aquacultuursector kunnen gebruikmaken van deze regeling. Daarnaast ook partijen die verbonden zijn aan de visserijsector. 

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Voor investeringsprojecten, projecten gericht op verwerking en afzet of projecten gericht op afzetbevordering en ontwikkeling van nieuwe markten bedraagt de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten.  

Voorlopige deadline

Aanvragen kunnen waarschijnlijk tot en met 31 mei 2014 worden ingediend. 

Zodra meer er meer bekend is informeren wij u zo spoedig mogelijk.