Ondernemers in de scheepsbouw die risicovolle innovatieve investe-ringen doen, komen in 2014 mogelijk in aanmerking voor een tege-moetkoming in de kosten. Minister Kamp overweegt een openstelling van de Subsidieregeling innovatie scheepsbouw (SIS-regeling).

Minister Kamp van Economische Zaken overweegt € 5,3 miljoen vrij te maken voor het behoud van de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouwsector. Het geld komt dan beschikbaar via de openstelling van de Subsidieregeling innovatie scheepsbouw (SIS-regeling).  Indien de openstelling doorgaat, gebeurt dit voor het aanbieden van de Voorjaarsnota. Die timing houdt verband met het aflopen van het huidige Europese steunkader voor scheepsbouw op 30 juni 2014. In 2013 hebben verschillende Europese landen een eigen variant van deze regeling doorgevoerd, maar in Nederland werd tot nu toe geen budget vrijgemaakt.  

Meer informatie en ondersteuning

Zodra er meer bekend is informeren wij u zo snel mogelijk. Voor meer informatie en/of ondersteuning kunt u contact opnemen met de afdeling Moore DRV Subsidie Advies, telefoon 076-5233033.