Om werkgevers te stimuleren oudere werknemers in dienst te nemen is er de Mobiliteitsbonus. Werkgevers kunnen € 7.000 korting ontvangen wanneer ze een uitkeringsgerechtigde in dienst nemen van 50 jaar of ouder. Vanaf 1 januari 2015 wordt dit 56 jaar of ouder.

Uitkeringen die onder deze regeling vallen zijn: WW, WAO, WAZ, WIA, Wajong, WWB, IOAW, IOAZ, WIK of een uitkering wegens betalingsonmacht. Om aan te tonen dat de werknemer uit een uitkeringssituatie komt, kan de werknemer een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of de gemeente. In deze doelgroepverklaring staat dat de werknemer de dag voor de dienstbetrekking nog een uitkering genoot.

De korting (mobiliteitsbonus) die de werkgever ontvangt, wordt evenredig lager als de werknemer minder dan 36 uur per week werkt en geldt maximaal 3 jaar.

Wijziging leeftijd mobiliteitsbonus

Op 1 januari 2015 zal er een verandering plaatsvinden in de regeling mobiliteitsbonus. Werkgevers kunnen dan alleen nog een mobiliteitsbonus krijgen voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigde werknemer van 56 jaar of ouder. Wanneer een werkgever vóór 1 januari 2015 een mobiliteitsbonus ontvangt voor een werknemer jonger dan 50 jaar, loopt deze gewoon door. Maak daarom voor 31 december 2014 nog gebruik van de mobiliteitsbonus voor werknemers vanaf 50 tot 56 jaar!