Het voorjaar is een drukke periode, maar tegelijkertijd bevat deze periode veel vrije dagen: Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Veel werknemers kunnen hiervan profiteren, omdat zij op hun normale werkdag thuis mogen blijven. Sommige parttime collega’s profiteren niet altijd van deze wettelijke vrije dagen, omdat ze op de betreffende dag sowieso al vrij zijn. Hierdoor hebben deze parttimers dus een vrije dag minder dan hun collega’s. Moet u dat compenseren?

Parttimers pro-ratarecht op feestdagen

Vooral de werknemers die op maandag een parttimedag hebben lijken het meest te worden benadeeld. Collega-parttimers die volgens hun rooster op dinsdag of woensdag vrij zijn, hebben daar vaak het minste last van. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft geoordeeld dat het verschil in vrije dagen een verboden onderscheid is. Volgens het CRM heeft elke werknemer recht op een pro-ratadeel van het totaal aantal door de werkgever en/of cao erkende feestdagen in een jaar. Het pro-ratadeel wordt berekend door de feestdagen van dat jaar op een doordeweekse dag op te tellen en te vermenigvuldigen met het parttimepercentage van de werknemer.

Voorbeeld
In 2015 zijn er zeven doordeweekse feestdagen waarop de werknemers volgens de afspraken van hun werkgever vrij zijn. Een van de werknemers werkt 28 uur per week en heeft dus, op basis van een volledige werkweek van 40 uur, een parttimepercentage van 70%. Deze parttimer heeft daardoor recht op 4,9 vrije dagen. Deze uren kunnen dan in de administratie als extra vakantie- of roostervrije uren worden verwerkt. In plaats van een feestdag neemt de werknemer een vakantiedag op als de werknemer op betreffende feestdag normaal gesproken zou werken.

Rechtskracht oordeel CRM

Een korte blik in de Wet college voor de rechten van de mens leert ons dat de taak van het CRM is om te rapporteren en adviseren over onder andere gelijke behandeling van mensen. Het bovengenoemde oordeel en het recht op een pro-ratadeel van de feestdagen is slechts een aanbeveling die het CRM doet aan de werkgever.

Het staat u als werkgever in de praktijk dus vrij om te kiezen of u uw werknemers recht geeft op een pro-ratadeel van de feestdagen. U hoeft dan niet in actie te komen als u niets geregeld heeft voor parttimers en feestdagen. Maar, het kan zijn dat hierover in de cao  die op uw arbeidsovereenkomsten van toepassing is, iets is geregeld. Dan dient u de cao hierop te (laten) controleren en de bepalingen in de cao te volgen.

Het jaarurensysteem

Voor de berekening van vrije uren kan ook een zogenoemd jaarurensysteem worden toegepast. Hierbij stellen werkgevers het aantal uren vast die werknemers jaarlijks behoren te werken. Bij de vaststelling van de jaarurennorm worden doordeweekse feestdagen meegenomen. Werknemers zijn daarmee in staat om in overleg met hun werkgever flexibel met hun uren om te gaan.

Ook het gebruik van een jaarurensysteem is vrijwillig, tenzij de cao die op uw arbeidsovereenkomsten van toepassing is een jaarurensysteem verplicht stelt.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur