Vanwege de coronamaatregelen waren veel winkels tijdelijk verplicht gesloten. Werknemers met een ‘flexibel contract’ kwamen daardoor thuis te zitten. Hoewel er geen of minder gewerkte uren werden gemaakt, kregen werknemers hun volledige loon doorbetaald. Daardoor zijn er min-uren ontstaan.  Nu de lockdown voorbij is speelt de vraag of volgens de cao deze min-uren ook ingehaald moeten worden. In dit artikel vertellen we u hier meer over aan de hand van de uitspraak over de beslissing van Wibra. Zij willen dat hun medewerkers de min-uren inhalen.

Wibra laat werknemers min-uren inhalen

Wibra betaalt hun medewerkers een vast salaris per maand voor een gemiddeld aantal uren per week. Werknemers zijn flexibel inzetbaar en werken soms meer of minder uren per week dan het gemiddelde. Een zogenaamd flexibel contract. Volgens de cao (Retail non-food) is het mogelijk in de loop van een jaar min- en plusuren op te bouwen. Aan het eind van het jaar worden de teveel gewerkte uren alsnog uitbetaald. Minder gewerkte uren vervallen.

Omdat de winkels tijdens de lockdown moesten sluiten, konden de werknemers minder uren werken dan normaal. De uren die zij minder werkten zijn als min-uren geregistreerd. Tijdens de lockdown zijn meer min-uren opgebouwd dan normaal gesproken in dezelfde periode. Wibra heeft daarop beslist dat deze min-uren in de rest van het jaar moeten worden ingehaald.

Rechter verbiedt het inhalen van min-uren niet

De rechter heeft bepaald dat er geen verbod is op het inhalen van min-uren die tijdens de lockdown zijn ontstaan. Het betreft namelijk een bepaling over min- en plusuren in de cao. FNV is het hier niet mee eens omdat volgens hen de NOW misbruikt wordt. Gedurende de periode dat werknemers thuiszaten is de NOW gebruikt om de werknemer het volledige salaris te kunnen betalen. Vakbond FNV vindt het niet aanvaardbaar dat werknemers de gemiste uren moeten inhalen gezien de geringe omvang van het loon en de arbeidscontracten van werknemers. De vraag is of de FNV juridische vervolgstappen gaat nemen. De Wibra heeft namelijk aangegeven een deel van de opgebouwde min-uren tijdens de lockdown kwijt te schelden.

Demissionair minister Koolmees vindt de situatie onwenselijk. De winkeliers hebben het afgelopen jaar brede steun ontvangen.

Min-uren laten inhalen of kwijtschelden?

Het bovenstaande is echter geen vrijbrief om min-uren voor het eind van het jaar in te laten halen door uw werknemers. Afhankelijk van de CAO van uw onderneming en de individuele arbeidsovereenkomst moet gekeken worden naar de mogelijkheden. Uiteraard spelen naast juridische zaken ook andere aspecten een rol in uw afweging, zoals uw reputatie. Wij adviseren u hier graag over.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur