Als werkgever probeert u geschikte kandidaten aan te nemen. Dat zijn niet alleen medewerkers die geschikt zijn voor de functie, maar die ook integer zijn. Soms is dit echter niet het geval. Stelt u zichzelf eens voor dat er bij u een werknemer werkt die producten ontvreemdt of geld uit de kassa meeneemt. Mag u deze werknemer op staande voet ontslaan?

Het ontvreemden van spullen of geld staat bekend als kleptomanie. Dit is een psychische stoornis waarbij de persoon de onweerstaanbare drang heeft om te stelen. Het gebeurt regelmatig dat werknemers van hun werkgever stelen. Zo heeft ook de Rechtbank Limburg zich moeten buigen over een dergelijk zaak.

Geld uit de kassa

In de zaak ging het om een werkneemster die ruim twintig jaar werkte als assistente in een apotheek. Een andere werknemer vermoedde dat zij geld uit de kassa had ontvreemd. De werkgever heeft daarop de camerabeelden van de apotheek bekeken. Naar aanleiding van de beelden is nader onderzoek ingesteld door de bedrijfsbeveiliging en een extern recherchebureau. Uit het onderzoek kwam een duidelijke conclusie: de werkneemster is een dievegge. Meermaals heeft ze geld uit de kassa in eigen zak gestoken en dat ook bekend. De werkgever heeft haar daarop op staande voet ontslagen.

Kleptomanie als reden

De werkneemster was het niet eens met haar ontslag en verzocht de kantonrechter het ontslag ongedaan te maken of een redelijke vergoeding en/of transitievergoeding toe te kennen. Haar reden hiervoor was dat ze zou lijden aan kleptomanie. Ze had een brief van haar huisarts om deze claim kracht bij te zetten. Hierin stond dat de zij bekend was met kleptomanie, maar dat het zich jaren niet meer had geopenbaard. De medische toestand van haar man zou wellicht de drang om te stelen weer hebben aangewakkerd.

De werkgever stelde dat de werkneemster niet lijdt aan kleptomanie en als dat wel het geval is, dat de brief van de huisarts onvoldoende bewijs is. De brief bevat geen informatie over onderzoek, behandeling en medicatie. Bovendien wist de werkgever niets van de kleptomanie van de werkneemster tot zij dit ná het ontslag pas vertelde. Daarnaast ontbreekt de willekeurige drang tot stelen volgens de werkgever. De werkneemster heeft namelijk alleen geld gestolen, nooit iets anders.

Diefstal is reden voor ontslag

Diefstal is volgens het arbeidsrecht een ‘dringende’ reden voor een werkgever om een werknemer op staande voet te ontslaan. Volgens de werkneemster ontbreekt de dringende reden echter, omdat de diefstal niet aan haar is toe te rekenen door haar kleptomanie. De kantonrechter oordeelde dat alleen de brief niet genoeg is om dat te bewijzen, met name ook omdat er slechts één geval van diefstal in het verleden is opgenomen. Verder bewijs voor kleptomanie heeft de werkneemster niet geleverd. Omdat de werkneemster, volgens de kantonrechter niet lijdt aan kleptomanie, is de diefstal dus aan haar toe te rekenen. De werkgever heeft dus een ‘dringende’ reden voor ontslag op staande voet. De werkneemster is terecht ontslagen.

Geschreven door:

HRM adviseur Kim van Kasteele

mr. Kim van de Kasteele

Arbeidsjuridisch Adviseur