In Nederland is het gebruikelijk dat financiële instellingen jaarlijks de financiële gegevens aan overheidsinstanties moeten doorgeven ten behoeve van de opsporing van fraude en inning van belastingen. Dit wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Sinds 2013 zijn ook Belgische banken verplicht om de identiteit en rekeningnummers van haar rekeninghouders door te geven.

Bij Koninklijk besluit van 3 april 2015 is er in België een meldplicht ingevoerd om zo ook toegang te krijgen tot gegevens van buitenlandse rekeningen. Dit is echter geen meldplicht voor de banken, maar voor de Belg met een buitenlandse bankrekening. De buitenlandse bankrekeninghouder dient de gegevens zelfstandig mede te delen aan het centraal aanspreekpunt (CAP). Deze mededeling van buitenlandse rekeningen kan worden gedaan aan de hand van een specifiek formulier dat beschikbaar is op de website van het centraal aanspreekpunt of via een beveiligde elektronische weg op https://cappcc.nbb.be/my.policy.

Meer informatie vindt u op de website van Moore Stephens Belgium. U kunt ook contact opnemen met één van onze adviseurs of een DRV-vestiging bij u in de buurt.