Het partnerverlof bij de geboorte van een kind, dat voor werknemers nu twee dagen bedraagt, wordt in 2019 verlengd naar één week. De werkgever betaalt de kosten voor dit extra verlof. Lees hier meer over in dit artikel.

Extra verlof vanaf 1 juli 2020

Partners kunnen vanaf 1 juli 2020 meer verlof krijgen bij geboorte van een kind. In totaal gaat het dan om vijf extra weken, zodat het totale verlof maximaal zes weken kan bedragen. Gedurende de vijf extra weken verlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV ter grootte van 70% van het van het dagloon tot het maximumdagloon.

Let op! De nieuwe wet geldt niet voor zzp’ers.

Wat betaalt de werkgever voor geboorteverlof?

In de eerste verlofweek moet u als werkgever het loon gewoon doorbetalen. De kosten voor het extra geboorteverlof van vijf weken betaalt het UWV rechtstreeks aan de werknemer of via u als werkgever. Betaalt u de UWV-uitkering zonder aanvulling door aan uw werknemer, dan is er sprake van gedeeltelijk betaald verlof. Dit moet in de aangifte loonheffingen worden vermeld.

Let op! Als een werknemer het extra geboorteverlof wil benutten, moet u dit voor hem of haar aanvragen bij het UWV.

Wanneer kan een werknemer verlof opnemen?

De week geboorteverlof kan in de eerste vier weken na de bevalling worden opgenomen. De extra vijf weken verlof kunnen tot een half jaar na de bevalling worden opgenomen. De periode van opname is verder vrij, maar kan vanwege gewichtige bedrijfsbelangen in overleg gewijzigd worden.

Let op!Het aanvullend geboorteverlof is ook mogelijk als het kind na de bevalling wordt opgenomen in het ziekenhuis of komt te overlijden.

Geschreven door:

HRM adviseur Kim van Kasteele

mr. Kim van de Kasteele

Arbeidsjuridisch Adviseur