De maximale vergoeding voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 voor door corona getroffen bedrijven ter compensatie van de vaste lasten (TVL) gaat omhoog. Lees hier wat dat concreet voor uw bedrijf betekent en hoe u dit aanvraagt.

TVL niet meer variabel

Via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) krijgen alle ondernemers van wie de omzet met minstens 30% is teruggevallen, een tegemoetkoming van 85% van de forfaitair vastgestelde vaste lasten. Het percentage is sinds dit jaar niet langer variabel en loopt dus ook niet op naarmate de omzet afneemt. Ook is de TVL sinds dit jaar niet langer beperkt tot mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers in dienst.

Maximum TVL verhoogd

Het maximum van de TVL was al verhoogd naar € 330.000 voor een periode van drie maanden voor ondernemers met maximaal 250 werknemers in dienst. Voor grotere bedrijven was dit naar € 400.000. Deze maxima worden nu verder verhoogd tot € 550.000 respectievelijk € 600.000.

Vaste lasten TVL op basis branchegemiddelde

Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kan per saldo meer of minder dan 85% van de daadwerkelijke vaste lasten aan subsidie worden verkregen.

Maximum voorraadsubsidie detailhandel ook omhoog

Ook het maximum aan voorraadsubsidie voor de door corona gesloten detailhandel gaat voor het eerste kwartaal van 2021 omhoog. Het maximum van € 200.000 is verhoogd naar € 300.000. De totale vergoeding voor mkb-bedrijven komt daarmee uit op maximaal € 850.000, voor grotere bedrijven op € 900.000.

Let op! U kunt tot uiterlijk 30 april 17:00 uur de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen. Wij kunnen u hier natuurlijk bij helpen.

Kennisdossier coronacrisis & ondernemen

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? We hebben een speciale pagina over de coronacrisis & ondernemen ingericht waar ons specialistenteam corona regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij DRV of vul onderstaand contactformulier in.