Veel ondernemers in kleinere vennootschappen slaken een zucht van verlichting bij het idee dat voor hen straks eenvoudigere verslaggevingseisen gelden. Een mooi ‘cadeau’ van Europa, dat straks als het regime voor micro entiteiten ons Burgerlijk Wetboek ingaat. Wat betekent dat voor het werk dat uw accountant voor u doet?

Het regime voor micro entiteiten komt er kort gezegd op neer dat kleine vennootschappen kunnen volstaan met een verkorte balans en verlies- en winstrekening. Een uitgebreide jaarrekening met grondslagen en een toelichting is voor de wet niet meer nodig. Omdat veel ondernemingen straks onder het regime micro entiteiten vallen, houdt de aanpassing in de wet de gemoederen in accountantsland flink bezig. Accountants vragen zich af of zij andere regels moeten gaan hanteren voor micro entiteiten. Een deel van de accountants verwacht dat het verschil in behandeling van micro entiteiten en mkb kostenverhogend zal werken. Weg voordeel dus voor de ondernemer. En dan ligt aan die discussies ook nog een ongenoegen ten grondslag over de regels die wel gelden voor accountants en niet voor administratiekantoren. Het gevoel heerst dat de concurrentieverhoudingen scheef zijn.

Meteen maar mijn stellingname. Het werkt niet kostenverhogend en dat de concurrentieverhoudingen scheef zijn (of blijven) is maar goed ook.

Een accountant heeft anders dan een administrateur te maken met beroepsregels. We hebben verplicht voorgeschreven dossiervorming, opleidingsniveau en permanente educatie. Ook moeten we kennis vergaren omtrent uw onderneming en haar omgeving. Het lijkt me logisch dat meer actuele kennis van zowel uw organisatie als regels leidt tot een hogere kwaliteit. Neemt u maar van mij aan dat we niet ineens ons vak minder bijhouden of minder geïnteresseerd zijn in uw organisatie als u het predikaat ‘micro entiteit’ krijgt. De kwaliteit blijft dus hetzelfde. Wel leveren we in principe minder documenten op. Onze aanpak en kwaliteit blijft dus gelijk en onze output wordt minder. Dat kan in mijn optiek niet kostenverhogend werken.

Overigens is het nog maar de vraag of u altijd voldoende heeft aan eenvoudigere verslaglegging. Ik heb al geluiden gehoord bij banken dat zij daar wellicht geen genoegen mee gaan nemen. Daarmee kom ik bijna automatisch op het punt van de concurrentie met administratiekantoren. Een accountant die zijn titel mag dragen omdat hij zijn vakkennis bijhoudt, is een keurmerk voor kwaliteit. Dat heeft waarde voor de ondernemer. Die kan vertrouwen op een goed inzicht in zijn financiële positie en heeft bovendien waardevolle documenten voor derden, zoals aandeelhouders en geldverstrekkers.

Als verantwoordelijke voor het Moore DRV Bureau Vaktechniek maak ik me dan ook sterk voor het waarborgen van kwaliteit van de verslaggeving voor alle cliënten tegen een goede prijs. Als dat met minder documenten kan, graag. Als het goedkoper kan, ook graag. Want uiteindelijk zijn we er beiden bij gebaat dat u mijn factuur betaalt omdat u vindt dat mijn werk het waard is.