Veel werkgevers willen de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. Maar mag u als werkgever de temperatuur van een werknemer opmeten?

Niet toegestaan

Alhoewel een dergelijke actie begrijpelijk is, mag dit niet. Er worden namelijk medische gegevens van werknemers verwerkt en dit is zonder wettelijke juridische grondslag niet toegestaan.

AVG

Het met van de temperatuur is in strijd met de privacywetgeving, zoals verankerd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De grondslag kan niet gevonden worden in verkregen toestemming van de werknemer. De werknemer verkeert namelijk ten opzichte van de werkgever in een afhankelijkheidsrelatie. Dit kan betekenen dat hij/zij zich onder druk gezet kan voelen om toestemming te verlenen. De toestemming is dan niet in vrijheid verkregen.

Bedrijfsarts

Mocht u als werkgever om wat voor reden dan ook twijfels hebben over de gezondheid van uw werknemers, dan kunt u hen doorsturen naar de bedrijfsarts. Alleen een (bedrijfs)arts mag werknemers controleren. De arts deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer. De werknemer hoeft niet aan u als werkgever te vertellen dat hij/zij corona heeft.

Tip: U mag een werknemer die verkoudheids- of griepverschijnselen heeft, wel (onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis) naar huis sturen.

Vermoedt de arts dat de werknemer het coronavirus weleens onder de leden zou kunnen hebben? Dan neemt de arts met spoed contact op met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Melden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de handhavingsinstantie van de privacywetgeving, raadt werknemers aan om dergelijke zaken te melden bij de ondernemingsraad en bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Stopt het temperaturen niet, dan kan de AP handhavend optreden en de verwerking stilleggen.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur