Heeft u in het verleden meegedaan aan levensloopsparen, spaart u wellicht nog mee en heeft u nog een levenslooptegoed staan? Dan is het voor u belangrijk om met uw adviseur te overleggen op welke wijze u het aanwezige levenslooptegoed gaat opnemen.

Verplichte uitkering per 31 december 2021

Een op 31 december 2021 resterend tegoed wordt ineens uitgekeerd en valt op dat moment in de progressieve heffing loon/inkomstenbelasting. Op basis van de huidige tarieven kan het aanwezige levenslooptegoed tegen maximaal 51,95% (tarief 2018) worden belast. De uitkering komt bovenop het door u in 2021 genoten inkomen.

Aanwenden levensloopsaldo

Om te voorkomen dat de levensloopuitkering in 2021 ineens bovenop het normale inkomen komt en daardoor relatief zwaar wordt belast, kunt u in de jaren 2018 tot en met 2021 het saldo (gespreid) ontvangen.

Wellicht is dit het moment om (tijdelijk) minder te werken, met een sabbatical te gaan of vervroegd te stoppen. Als dat allemaal niet aan de orde is, dan is er misschien ruimte het belastbaar inkomen in de jaren tot en met 2021 aan te vullen tot het bedrag van de vierde schijf, zijnde in 2018 € 68.507.

Ook is het mogelijk om het levenslooptegoed te storten in uw pensioenregeling, mits u daarvoor de ruimte heeft dan wel in overleg met uw werkgever ruimte voor kunt creëren. Aangezien uzelf uw levensloopkapitaal daarvoor beschikbaar hebt, zal uw werkgever daar veelal aan gaan meewerken. Het hoeft de werkgever dan immers niets te kosten!

Opnames uit het levensloopsaldo zijn overigens niet gemaximeerd en mogen worden gebruikt voor ieder gewenst doel.

Het is belangrijk om snel samen met uw adviseur te bespreken wat uw wensen zijn en wat daarbij fiscaal en financieel de meest gunstige aanwending is.

Nog inleggen in de levensloopregeling?

Momenteel kan nog worden opgebouwd in de levensloopregeling. Het is echter de vraag of voor u nu nog inleggen in de regeling wel interessant is. Het levensloopsaldo valt niet in Box 3 en het belastingvoordeel over de inleg is in 2018 wellicht 51,95%. Maar tegen welk tarief wordt de uitkering straks belast? De verwachting is dat vanaf 2019 de tarieven in de inkomstenbelasting worden verlaagd. Of dit tarief voordeel aantrekkelijk genoeg is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Geschreven door:

Belastingadviseur Ramon de Jong

mr. Ramon de Jong

Belastingadviseur