Uit onderzoek is gebleken dat veel mkb-ondernemers vinden dat het voeren van beoordelingsgesprekken weinig tot geen zichtbaar resultaat oplevert. Hoe kunt u ervoor zorgen dat  een beoordelingsgesprek leidt tot concrete verbetering?

Het doel van beoordelingsgesprekken

Uw medewerkers zijn de bepalende factor voor het succes van uw onderneming. U wilt dat uw medewerkers maximale prestaties leveren voor de investering die u in hen doet. Door het voeren van beoordelingsgesprekken houdt u uw medewerkers op de hoogte van hun prestaties en de mate waarin ze uw verwachtingen hebben waargemaakt. Bovendien leveren de antwoorden uit het beoordelingsgesprek waardevolle input op voor bijsturing of waardering (bijv. het toekennen van een bepaalde beloning).

Beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek

Het is nog niet voor iedereen duidelijk wat het verschil is tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. In een beoordelingsgesprek beoordeelt u als werkgever de medewerker op zijn functioneren in de afgelopen periode. Een functioneringsgesprek is meer een dialoog waarin de medewerker ook zelf aangeeft hoe hij zijn functioneren ervaart.

Hoe leiden beoordelingsgesprekken tot zichtbare resultaten

Beoordelingsgesprekken vinden vaak in het najaar plaats, omdat dit een goed moment is om het functioneren van een medewerker over de afgelopen periode te beoordelen. Om er zeker van te zijn dat de afspraken ook daadwerkelijk worden opgevolgd, is het van belang tussentijdse evaluatiegesprekken in te lassen. Veel bedrijven doen dat in de vorm van functioneringsgesprekken die extra input geven als het gaat om het monitoren van prestaties.

Tip!
Plan aan het einde van een beoordelingsgesprek meteen een vervolgafspraak in voor een tussentijds evaluatiemoment. Voor zichtbaar resultaat kunt u de volgende stappen nemen:

  • Hanteer actuele functieprofielen waarin de gestelde eisen, taakgebieden en verantwoordelijkheden per functie worden benoemd.
  • Bespreek met uw medewerkers de verwachtingen ten aanzien van hun functioneren.
  • Vertaal de gestelde verwachtingen in concrete prestatieafspraken.
  • Zorg ervoor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van hun prestaties en de mate waarin zij verwachtingen hebben waargemaakt. Dit bespreekt u in een beoordelingsgesprek.
  • Monitor tussentijds de prestaties in een functioneringsgesprek.
  • Zorg ervoor dat u alle genoemde gespreksmomenten vastlegt, zodat u nooit voor verrassingen kunt komen te staan.

Heeft u vragen rondom het beoordelen van uw personeel? Neem gerust contact met ons op, we adviseren u graag.