Wat is de consequentie voor de NOW als uw loonsom in de periode maart tot en met mei lager is ten opzichte van de loonsom van januari van dit jaar? Dit kan namelijk een flink nadelig effect hebben. Wij zetten in dit artikel uiteen waar u als werkgever goed op moet letten. U wilt namelijk in deze tijden niet ook nog eens achteraf worden geconfronteerd met terugbetaling van de subsidie van de NOW-regeling.

Wat is het te verrekenen bedrag bij een lagere loonsom?

Als u de NOW-regeling aanvraagt krijgt u van de overheid maximaal 90% van de loonkosten vergoedt. Daarbij geldt er een verschil bestaat tussen loonsom en loonkosten. De loonkosten worden benaderd door de loonsom te verhogen met het forfaitaire percentage voor extra werkgeverslasten van 30%. In dit artikel vertellen we u precies welk (deel van het) loon meetelt voor de NOW.

Verrekening

Voor het op voorhand bepalen van de hoogte van de subsidie aan werkgevers wordt uitgegaan van (maximaal) 90% van de loonsom van januari 2020. Later wordt dit, ongeacht de hoogte van de toegekende subsidie, verrekend door 90% van de loonsom in de periode maart tot en met mei hiervan af te halen. Wanneer de loonsom in deze maanden dus lager is dan de loonsom van januari, moet u dit terugbetalen. Voor elke euro minder loonkosten, krijgt u als werkgever € 0,90 minder subsidie.

Voorbeeld

Een werkgever heeft een geschat omzetverlies van 50%. Hij ontvangt dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90%. Bij een loonsom van € 1.000.000 in januari leidt dat tot een verwachte vaststelling van de subsidie voor de NOW van (0,5 x € 1.000.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 1.755.000 in totaal. Er wordt een voorschot uitgekeerd ter hoogte van 80%: € 1.404.000.

In de periode maart tot en met mei is de loonsom € 600.000 lager. Dit komt neer op (€ 600.000 x 1,3) = € 780.000 aan loonkosten. Dat heeft, vermenigvuldigd met het subsidiepercentage van 90%, tot een bedrag van (€ 780.000 x 0,9) = € 702.000 aan subsidie geleid. Dit zorgt voor een verlaging van de subsidie met € 702.000. Het uiteindelijke subsidiebedrag is dus (€ 1.755.000 – € 702.000) = € 1.053.000. Dit betekent dat het voorschot te hoog was en er moet worden terugbetaald.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur