De voorlopig laatste tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW kunt u nog tot en met 13 april 2022 indienen bij het UWV. Deze aanvraag betreft de periode januari tot en met maart 2022. In dit artikel leest u meer over de vooralsnog laatste NOW.

NOW

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die te maken hebben met een omzetdaling. Deze vooralsnog laatste NOW gaat uit van een omzetverlies van minimaal 20% en maximaal 90%.

De NOW kent een vergoeding van 85% van de aan de omzet gerelateerde loonkosten. Die kan dus maximaal 90% x 85% = 76,5% bedragen.

Op basis van loonsom oktober 2021

De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in oktober 2021. De loonsom voor de periode januari tot en met maart 2022 mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021. Dit heeft dan geen gevolgen voor de definitieve tegemoetkoming.

Opslag 30%

De NOW kent voor deze periode, dus van 1 januari tot en met 31 maart 2022, een opslag op de loonkosten van 30%. Deze opslag is voor loongerelateerde kosten, zoals vakantiegeld.

Aanvragen

Aanvragen van de NOW moet via het UWV. Hiervoor kunt u gebruikmaken van eHerkenning, maar dit is niet verplicht.

Voorschot

Ook nu krijgt u na uw aanvraag eerst een voorschot van 80% van de tegemoetkoming op basis van het geschatte omzetverlies. Schat uw omzetverlies zo goed mogelijk, want als u te royaal schat moet u achteraf wellicht de tegemoetkoming helemaal of gedeeltelijk terugbetalen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur