Als bestuurder van een stichting of vereniging draagt u grote verantwoordelijkheid met u mee. U heeft niet alleen de taak om op efficiënte wijze de beoogde doelen te realiseren, maar moet ook voldoen aan allerlei regel- en wetgeving. Deze week stuurt de Belastingdienst een brief naar ongeveer 2.500 algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), die nog geen internetadres hebben doorgegeven.

Laatste kans

Een aantal ANBI’s heeft nagelaten hun internetadres tijdig door te geven. Daarom biedt de belastingdienst hen nu een laatste mogelijkheid om dat alsnog te doen. Heeft de Belastingdienst voor 1 juli uw internetadres niet ontvangen, dan wordt met terugwerkende kracht de ANBI-status ingetrokken. Dit heeft als gevolg dat uw instelling geen gebruik meer kan maken van een aantal fiscale voordelen.

Nieuwe voorwaarden

Het is noodzakelijk voor de Belastingdienst dat zij over deze informatie beschikt, omdat vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels gelden voor ANBI’s. Als ANBI-instelling bent u verplicht om via uw website een aantal gegevens te publiceren, zoals:

  • de naam van de instelling
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
  • het post- of bezoekadres van de instelling
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan
  • de functie en namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording.

Wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan? Zorg dan dat u tijdig aan de wet- en regelgeving voldoet. Heeft u vragen, laat u dan gerust vrijblijvend informeren door één van onze adviseurs.