U kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Wilt u uw opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen? Doe dat dan nog in 2019. Dit is namelijk het laatste jaar dat u een belastingkorting krijgt. Houdt u daarbij wel aan de voorwaarden. Ook een inmiddels gevormde oudedagsverplichting kunt u dit jaar nog volgens dezelfde voorwaarden afkopen.

Afkoop pensioen in eigen beheer

Als u in uw eigen bv opgebouwd pensioen afkoopt, betaalt u belasting over de fiscale waarde. Dit jaar heeft u echter nog recht op een korting van 19,5%. De korting wordt verleend over de waarde per 31 december 2015. Over een eventuele waardestijging nadien, mag u de korting niet toepassen.

Geen revisierente

Koopt u het pensioen in 2019 nog af, dan betaalt u ook geen revisierente van normaliter 20%. Afkopen in 2019 is dus meestal veel voordeliger dan later afkopen. Naast het vervallen van de korting betaalt u dan immers ook revisierente.

Inlichtingenformulier

Als u besluit tot afkoop, moet u dit melden bij de Belastingdienst. Hiervoor is een door de belastingdienst opgesteld formulier beschikbaar, het ‘Informatieformulier Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer’. U moet dit invullen en opsturen naar de Belastingdienst.

Loonaangifte

De afkoop moet uw bv ook verwerken in de loonaangifte van het tijdvak waarin de afkoop plaatsvindt. Zorg ook dat uw bv de verschuldigde belasting tijdig betaalt, anders kan er een boete volgen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Ramon de Jong

mr. Ramon de Jong

Belastingadviseur