Vanaf 1 december is de subsidieregeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) opengesteld. Met deze subsidie kunt u energiebesparende maatregelen treffen. Het budget van de regeling bedraagt € 7 miljoen. Een extra voordeel is dat u de EHG-regeling mag combineren met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Lees hier of u als ondernemer in de glastuinbouw in aanmerking komt en wat de voorwaarden zijn.

 

Waarvoor kunt u EHG-subsidie ontvangen?

U kunt subsidie ontvangen als u nieuwe machines en installaties koopt en installeert. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten (zonder btw) die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. De volgende investeringen komen in deze regeling in aanmerking:

InvesteringMaximale subsidieKosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal
Tweede energiescherm€ 250.000€ 7 of € 8 per vierkante meter
Een aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster€ 150.000-
Aansluiting op biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster€ 50.000-
Luchtbehandelingssysteem€ 375.000€ 30 per vierkante meter

Voorwaarden voor EHG-regeling

Voor de regeling gelden een aantal voorwaarden:

  • U heeft een overeenkomst met de leverancier gemaakt na 1 december 2020. Let op: doe geen aanbetaling voordat u de subsidie heeft aangevraagd.
  • U heeft de emissieaangifte CO2 gedaan met de Gecombineerde opgave 2020.
  • U doet de investering in Nederland.
  • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U houdt zich bij uw project aan de wetten van de Europese Unie en de nationale wetten voor milieubescherming.
  • De hoogte van de subsidie die u toegewezen krijgt, is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag. Let op: andere subsidies die u krijgt voor deze investering tellen hiervoor ook mee.
  • U mag pas kosten maken vanaf de startdatum van het project. Deze datum geeft u door in uw aanvraag.

 

Voor een tweede energiescherm gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is al één energiescherm aanwezig met een minimale besparing van 35%.
  • U bespaart minimaal 45% energie met het tweede energiescherm.

 

Aanvragen

De subsidie kunt u aanvragen tot en met 31 maart 2021, voor 17:00 uur. Wilt u ondersteuning bij uw aanvraag of wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Geschreven door:

Accountant Theo Prins

Theo Prins AA RB

Partner en accountant