De staatssecretaris is voornemens om vanaf 1 januari 2016 de kinderopvangtoeslag te verhogen. Dat levert een voordeel op voor werkende ouders met jonge kinderen. Door de verhoging betalen zij minder aan de kosten van kinderopvang.

Zoals het er nu naar uitziet dalen, voor werkende ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen naar de dagopvang gaan, de kinderopvangkosten vanaf volgend jaar met € 108 per maand. Gaan de twee kinderen drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang, dan zijn de ouders € 56 per maand goedkoper uit. Voor ouders met een laag inkomen vergoedt de overheid maximaal 94% van de kinderopvangkosten.

Met de verhoging van de kinderopvangtoeslag wil het kabinet extra bijdragen aan goede en betaalbare kinderopvang voor jonge ouders. De verhoging kost structureel € 290 miljoen per jaar.

Vermoedelijk wordt het voorstel op Prinsjesdag ingediend, daarna moet het voorstel worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte over de status van het voorstel.