Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Besluit kinderopvangtoeslag 2015 gepubliceerd. De maximale uurprijzen, opvangtoeslagen en inkomensklassen staan daarmee vast voor het komende jaar.

De nieuwe maximum uurprijzen zijn € 6,84 voor de dagopvang, € 6,38 voor de buitenschoolse opvang en € 5,48 voor de gastouderopvang.

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Of u deze toeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u en uw partner werken.

In de toeslagtabel 2015 kunt u zien op welk percentage kinderopvangtoeslag u als ouder recht heeft.

Wilt u hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag? Onze specialisten staan voor u klaar.