De verwachting is dat de omzet (14,8%) en de winst (7,1%) in de bouwsector ook in 2019 blijft toenemen. Maar er is ook een keerzijde. Zo is er een nijpend tekort aan vaklieden en materieel wat de bedrijfsvoering belemmert.

Sterk stijgende personeelskosten en langere doorlopentijden

De personeelskosten in de bouw zullen in 2019 naar schatting relatief sterk stijgen: 7,7%, ten opzichte van een stijging van 2,5% een jaar eerder. Dit ligt ruim boven de gemiddelde mkb-prognose van 5%. Bouwers verwachten dat de inkoopwaarde van personeel met bijna 2% zal toenemen, versus een stijging van 3,5% voor het mkb als geheel.

De personeelsproblemen resulteren in uitstel en langere doorlooptijden van projecten. Hierdoor zijn aannemers selectief en nemen zij alleen nieuwe projecten met een goede balans tussen risico en rendement aan. De prijzen van personeel en bouwmaterialen blijven nog steeds stijgen, waardoor deze risico’s worden meegenomen in offertes. Het is daarom van nog groter belang om goed inzicht te hebben in de personeels- en materiaalkosten van uw projecten.

Strategische keuzes in de bouw

We zien daarnaast steeds vaker dat bouwondernemingen geïntegreerd bouwen of werken in bouwteams. Ook wordt er meer ingezet op duurzaamheid en innovatie. Een efficiënt ingerichte projectadministratie stelt u in staat een scherpe offerte weg te leggen om zo het verschil te maken ten opzichte van de concurrentie en grip te houden op het resultaat.

Daarnaast biedt deze manier van werken u de volgende voordelen:

  • Inzicht in voortgang van projecten, budgetten, marges, voorraden, factureerbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers.
  • Betere voor- en nacalculatie door bijhouden van uren in combinatie met materialen.
  • Mogelijkheid om te factureren per project, periode, via strippenkaarten, servicecontracten of abonnementen.
  • Inzicht in openstaande offertes en opdrachten.

Geschreven door:

Accountant Lorenz van der Vliet

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant