Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting wilt overstappen naar een bv, dan bent u belasting verschuldigd over de aanwezige reserves en boekwinsten. Dit kunt u onder voorwaarden voorkomen door uw bedrijf zogenaamd geruisloos door te schuiven. Maar kunt u ook een verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven? Wij zetten de voordelen, voorwaarden en uitzonderingen rondom geruisloos doorschuiven voor u op een rij.

Voorwaarden geruisloos doorschuiven

Was u voorheen ondernemer en verhuurt u momenteel uw onderneming? Dan is geruisloos doorschuiven van een verhuurde onderneming onder voorwaarden mogelijk. Geruisloze inbreng is een fiscale faciliteit die gebruikt kan worden bij de omzetting van een eenmanszaak of een VOF naar een BV. Onder voorwaarden kan deze onderneming worden omzet zonder de heffing van inkomstenbelasting of overdrachtsbelasting omgezet in een BV. Vereist is wel dat de onderneming nog steeds (mede) voor rekening en risico van de verhuurder valt.

Verbondenheid met verhuurde bedrijf cruciaal

Of hiervan sprake is, hangt af van de feiten en omstandigheden. In de betreffende zaak werd een tankstation met shop en carwash verhuurd. De verhuurder wilde zijn bedrijf geruisloos omzetten in een bv, maar de rechter vond dat de verhuurder zelf geen onderneming meer dreef.
Uit de feiten bleek namelijk dat de verhuurder nauwelijks meer aan de verbintenissen met betrekking tot zijn verhuurde tankstation verbonden was en hier ook nauwelijks meer in investeerde. Hij betaalde nog slechts enkele kosten, zoals de huur van de grond voor de plaats van de opslagtank voor lpg, het eigenaarsgedeelte van de ozb en enkele verzekeringen.

Groot onderhoud

Formeel kwamen ook de kosten van groot onderhoud van de gebouwen voor zijn rekening. Hiervan was echter al jaren geen sprake meer, omdat dit onderhoud vóór de verhuur al was gepleegd. De rechter was dan ook van mening dat de verhuurder geen onderneming meer dreef en hij zijn eenmanszaak niet geruisloos kon omzetten in een bv. Het resultaat: de ondernemer was toch belasting verschuldigd over de aanwezige reserves en boekwinsten.