De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 verhoogd naar 70% van het dagloon. Oorspronkelijk was voorgesteld een uitkering van 50% van het dagloon te verstrekken. Het voorstel voor deze verhoging is door staatsecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.

Betaald ouderschapsverlof

Ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen, maar dit is onbetaald. Volgens het voorstel worden vanaf 2 augustus 2022 de eerste negen weken wel betaald.

Opnemen in eerste levensjaar

Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Worden ze dan niet opgenomen? Dan kunnen ze wel worden toegevoegd aan de nog resterende 17 weken verlof. Deze weken zijn dan wel onbetaald. Het blijft net als in de huidige situatie voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken, bijvoorbeeld in de cao of de arbeidsovereenkomst.

Geboorteverlof

Ouders hebben sinds 1 juli 2020 ook recht op zes weken betaald geboorteverlof in de eerste zes maanden na de geboorte van de baby. Daarmee krijgen moeders en hun partners vanaf 2 augustus 2022 in het eerste levensjaar van het kind in totaal 15 weken betaald verlof.

Let op! Het voorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd en is dus nog geen wet.

Tip! Lees ook ons overzichtsartikel van de verschillende soorten verlof die voor werknemers gelden.

Geschreven door:

HRM adviseur Kim van Kasteele

mr. Kim van de Kasteele

Arbeidsjuridisch Adviseur