Uw jaarrekening controleren

Met een kritische blik, maar ook met oog voor uw zakelijke belangen
Jaarrekening controleren

Uw jaarrekening controleren

Met een kritische blik, maar ook met oog voor uw zakelijke belangen

Uw jaarrekening is een waardevolle bron van informatie. De kwaliteit van uw jaarrekening is daarom belangrijk. En niet alleen voor u. Ook crediteuren, aandeelhouders, financiers en de Belastingdienst moeten op uw financiële verslaglegging kunnen vertrouwen. Bovendien moet deze voldoen aan de steeds strengere wet- en regelgeving. DRV Accountants & Adviseurs controleert uw jaarrekening op efficiënte wijze.

Uw jaarrekening in goede handen

Voor de controle van uw jaarrekening wordt een team van specialisten samengesteld. Met ruim 90 professionals in de controlepraktijk heeft DRV altijd de juiste vak- en sectorkennis in huis. Daarnaast is het belangrijk dat zij uw bedrijf begrijpen. Wat zijn de belangrijkste opbrengst categorieën? Welke kosten horen daarbij? En wat is bijvoorbeeld een gebruikelijke financiering? Elk bedrijf is uniek. De accountants van DRV doorzien uw bedrijf in werking en gebruiken deze informatie in de controleaanpak.

Controlepraktijk DRV in cijfers 2018

Uiteraard voldoet DRV aan de wet- en regelgeving om controles te mogen uitvoeren. We beschikken over een vergunning in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties en onze externe accountants zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Snel en veilig uitwisselen van documenten met DRV Online

Om de controle van uw jaarrekening efficiënt en nauwkeurig uit te voeren maken we gebruik van DRV Online. In deze online omgeving heeft u een eigen dossier. We kunnen in DRV Online bestanden delen en voor u stukken ter goedkeuring klaarzetten. Nu geschiedt dergelijke digitale communicatie meestal via verschillende applicaties zoals e-mail, Whatsapp en het boekhoud- en loonpakket. DRV Online maakt het mogelijk de communicatie veilig en efficiënt te laten verlopen.

Ook medewerkers zoals uw controller kunnen toegang krijgen tot bepaalde stukken. U kunt de betreffende persoon hiervoor machtigen.

Van jaarrekening naar bedrijfsoptimalisatie

Onze gespecialiseerde Accountants controleren niet alleen uw jaarrekening. Zij brengen ook uw risico’s in kaart en onderzoeken of u deze voldoende beheerst. Wie doet wat, wanneer en hoe? Heeft u daarover voldoende controle? Welk risico loopt u als een medewerker uitvalt? En hoe kunnen medewerkers betalingen uitvoeren zonder dat u risico loopt? Vervolgens bespreken we met u de mogelijkheden om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarbij stellen wij ons op als uw sparringpartner: met een kritische blik, maar ook met oog voor uw zakelijke belangen.

Transparantieverslag Controlepraktijk

DRV publiceert ieder jaar een transparantieverslag (rapportage controlepraktijk). Dit is een beknopt, prettig leesbaar verslag waarin wij beschrijven hoe wij zorgdragen voor de kwaliteit en onafhankelijkheid in de controlepraktijk, hoe wij die kwaliteit toetsen en zo nodig bijsturen. In het verslag wijzen we nadrukkelijk op het belang van de juiste bedrijfscultuur. Sinds 2018 is het transparantieverslag onderdeel van het jaarverslag.

OPEN HET JAARVERSLAG 2018

OPEN HET TRANSPARANTIEVERSLAG 2017

OPEN HET TRANSPARANTIEVERSLAG 2016

Meer weten over het controleren van jaarrekeningen

Wilt u meer weten over het controleren van uw jaarrekening door DRV en wat wij voor uw bedrijf hierin kunnen betekenen? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met uw op.