IT Consultancy

Van strategisch advies tot praktische hulp
IT Consultancy

IT Consultancy

Van strategisch advies tot praktische hulp

Het kiezen en invoeren van nieuwe software is doorgaans een tijdrovend en complex proces. Het grijpt in op uw huidige bedrijfsprocessen en moet passen bij een toekomstige behoefte. Er spelen strategische en praktische vraagstukken en het aanbod aan oplossingen is groot. Het maken van keuzes, het inrichten van nieuwe software, het overzetten van data, het beveiligen van gegevens; het zijn allemaal vraagstukken waar u als ondernemer niet dagelijks mee te maken heeft. Het is prettig als u dat proces kunt overlaten aan ervaren professionals. Het team IT Consultancy beschikt over gekwalificeerde en geregistreerde IT-Auditors.

Het specialistenteam IT Consultancy begeleidt ondernemers, van klein tot groot en in diverse sectoren, bij IT-zaken, van strategisch advies tot praktische hulp bij de implementatie van software. Dat doen we doortastend, snel en succesvol.

De enorme hoeveelheden data die organisaties verwerken en de steeds meer gangbare opslag van die data in de cloud brengt risico’s met zich mee; voor uw concurrentiepositie en de privacy van uw medewerkers en cliënten. Dataveiligheid is dan ook een belangrijk aandachtsgebied geworden. Instanties en zelfs de publieke opinie vragen in toenemende mate om transparant te zijn en aan te tonen dat IT-governance (goed ondernemingsbestuur) en compliance (voldoen aan wet- en regelgeving) zijn gewaarborgd. Wilt u dat onderzocht en vastgelegd hebben? Ook dat kan.

Het team IT Consultancy beschikt over gekwalificeerde en geregistreerde IT-Auditors.