Het lijkt erop dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voorlopig geen plaats maakt voor de Beschikking Geen Loonheffing. Er is te veel weerstand. Voorlopig blijven de Verklaringen Arbeidsrelatie (VAR) uit 2014 geldig in 2015.

Het ministerie van Financiën wil dat de wet- en regelgeving omtrent de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in 2015 verandert. De VAR zou dan vervangen worden door de invoering van de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). Echter, het wetsvoorstel dat hieraan ten grondslag ligt, heeft recent veel weerstand ontvangen vanuit de Tweede Kamer en vanuit de praktijk.

Reactie Tweede Kamer

De Tweede Kamer is van mening dat het ministerie van Financiën eerst naar andere alternatieven voor de VAR moet zoeken, voordat de Tweede Kamer het wetsvoorstel in behandeling neemt. De behandeling is daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Reacties vanuit de praktijk

Naast de Tweede Kamer zijn er meer partijen die de invoering van de BGL niet zien zitten. FNV Zelfstandigen wil dat het kabinet eerst de resultaten van het onderzoek naar de positie van de zzp’er afwacht. Dit onderzoek wordt in de loop van 2015 verwacht. Het ministerie van Financiën zou volgens FNV Zelfstandigen beter kunnen kijken of er specifieke afspraken per sector gemaakt kunnen worden.

Daarnaast zijn VNO NCW en MKB Nederland ook niet enthousiast over de invoering van de BGL, omdat die meer administratieve lasten en risico’s voor opdrachtgevers met zich meebrengt. Opdrachtgevers worden door de invoering van de BGL immers medeverantwoordelijk voor de beoordeling van de arbeidsrelatie. Dit kan ertoe leiden dat zzp’ers in de toekomst minder opdrachten krijgen.

VAR blijft voorlopig geldig

Voorlopig wordt de BGL nog niet ingevoerd. Dit betekent dat de VAR’s die voor 2014 zijn afgegeven vooralsnog onverminderd geldig blijven in 2015.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de BGL, de VAR en de positie van de zzp’er.