Om de kans te vergroten dat werknemers met contracten voor bepaalde tijd van werk naar werk kunnen gaan, wordt vanaf 1 januari 2015 een wettelijke aanzegtermijn ingevoerd. De aanzegtermijn is de tijd tussen het moment dat de werkgever aan de werknemer laat weten of het contract verlengd wordt en het moment waarop het contract eindigt.

Huidige wetgeving

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bestaat momenteel geen wettelijke aanzegtermijn. Werkgevers kunnen nu wachten tot de laatste dag van het contract om werknemers mee te delen dat hun arbeidsovereenkomst eindigt.

Nieuwe wetgeving

Door de invoering van de aanzegtermijn bent u als werkgever verplicht minimaal één maand voor afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Verlengt u de arbeidsovereenkomst, dan geeft u tegelijkertijd ook de voorwaarden van de verlenging aan. Vermeldt u niet de voorwaarden waaronder de verlenging plaatsvindt, dan gelden automatisch de voorwaarden van het vorige tijdelijke contract. 

De verplichte aanzegtermijn geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor zes maanden of langer. Wanneer de einddatum van de tijdelijke overeenkomst afhankelijk is van de einddatum van een project, het herstel of de zwangerschap van een collega, dan is de aanzegtermijn niet van toepassing. Kortom, het einde van de arbeidsovereenkomst moet vooraf duidelijk bepaalbaar zijn.

Vergoeding bij te laat aanzeggen

Bent u te laat met het aanzeggen van de beëindiging of de verlenging, of vergeet u de aanzegtermijn helemaal, dan moet u de werknemer een vergoeding (boete) betalen van één maandsalaris naar rato van het te laat aanzeggen. Bent u bijvoorbeeld twee weken te laat met aanzeggen, dan moet u de werknemer twee weken (extra) loon uitbetalen. De werknemer moet hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep op doen.  

Let op: de vergoeding geldt dus ook als de arbeidsovereenkomst wordt verlengd!

Overgangsrecht

Werkgevers hoeven werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt vóór 1 februari 2015 nog niet aan te zeggen. In die gevallen hoeft u dan ook geen boete te betalen wanneer de aanzegging niet gebeurt.

**Tip: **
Het is dus van belang om tijdig te inventariseren van welke werknemers de tijdelijke contracten op of na 1 februari 2015 aflopen. U moet deze werknemers immers tijdig op de hoogte brengen van het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomsten om extra kosten te voorkomen.