Een oplaadpunt voor een elektische auto, een verbouwing met duurzame materialen of recycling van uw afval: drie voorbeelden van investeringen die u nog fiscaal in aftrek kunt brengen als u dit jaar opdracht geeft aan uw leverancier. U kunt dan gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Ondernemers voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting kunnen (afhankelijk van het type bedrijfsmiddel) tot 36% van de investering extra in aftrek brengen van de fiscale winst. Bij een belastingpercentage van 25% betekent dit een netto voordeel van bijna 10%. Met de Vamil-regeling kan de investering voor maximaal 75% willekeurig worden afgeschreven.

Milieulijst 2015

Wanneer u gebruik wilt maken van fiscale aftrek via MIAVamil gelden enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht:

 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de technische eisen van één van de codes op de Milieulijst 2015.
 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • U gaat de investeringsverplichting (opdrachtbevestiging) aan in het kalenderjaar 2015. De factuurdatum, betaaldatum en leverdatum hoeven niet in 2015 plaats te vinden.

Hieronder vindt u een overzicht met populaire voorbeelden van specifieke bedrijfsmiddelcodes voor ondernemers in 2015.

Wegvervoer

 • Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig
 • Plugin-hybride personenauto (< 50 gram CO2/km)
 • Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen
 • Mobiele werktuigen (zoals: trekker, landbouwmachine, heftruck, hoogwerker, graafmachine)
 • Elektrische of hybride mobiele machine (met lithiumhoudende accu)
 • Voldoen aan grenswaarden van Fase IV (Dieselmotoren vermogen > 56 kW)
 • Voldoen aan US-UPA-emissienorm Tier 4 Final (Dieselmotoren vermogen < 36 kW)
 • Milieuvriendelijke machine met relatief laag geluiddrukniveau

Duurzaam (ver)bouwen

 • Gerenoveerd of nieuwbouw conform BREEAM-NL, LEED BD+C, GPR-Gebouw of Slimbouwen
 • Duurzaam hout in een werk of product (m.u.v. gebouwen)
 • Vervanging asbesthoudende daken, dakgoten of gevels
 • Vogelvriendelijke UV-reflecterende beglazing

Recycling van afval(water) en grondstoffen

 • Apparatuur voor upcycling, recycling of downcycling van grondstoffen
 • Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afval(water)
 • Glasversnipperaar voor horecabedrijven

Investeringssubsidie voor Energiebesparingen

Naast de Milieu-Investeringsaftrek is er een soortgelijke regeling genaamd Energie-Investeringsaftrek. Deze aftrek is bestemd voor investeringen die een aanzienlijke energiebesparing opleveren of betrekking hebben op het opwekken van duurzame energie. U kunt hierbij denken aan LED-verlichting, zonnepanelen, energiezuinige ventilatie, HR-glas of isolatieverbetering.

Aanvragen

U moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting hiervoor een aanvraag indienen. Wij raden u aan om uw subsidiekansen af te stemmen voordat u de investeringsverplichting aangaat.