Tekent u dit jaar een opdrachtbevestiging voor de aanschaf van een energiezuinige vaatwasmachine, handendroger, ledverlichtingssysteem of ander duurzaam of energiezuinig apparaat, dan kunt u nog gebruikmaken van de fiscale subsidieregeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Als ondernemer levert de EIA u dubbel voordeel op. Uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting. Ondernemers voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting kunnen 41,5% van de investering extra in aftrek brengen van de fiscale winst. Bij een belastingpercentage van 25% betekent dit een netto voordeel van ruim 10%.

Energielijst 2015

Wanneer u gebruik wilt maken van fiscale aftrek via de EIA gelden enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht:

 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de technische eisen van één van de codes op de Energielijst 2015.
 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • U gaat de investeringsverplichting (opdrachtbevestiging) aan in het kalenderjaar 2015. De factuurdatum, betaaldatum en leverdatum hoeven niet in 2015 plaats te vinden.

Hieronder vindt u een overzicht met populaire voorbeelden van specifieke bedrijfsmiddelcodes voor ondernemers in 2015:

Verwarmen

 • HR-luchtverwarmer t.b.v. bedrijfsgebouwen
 • Warmtepomp (luchtgerelateerd)
 • Warmtepompboilet
 • Gasgestookt HR-frituurtoestel
 • Gasgestrookte (stoom)convectieoven

Koelen/vriezen

 • Warmtewisselaar voor vrije koeling
 • Adiabatische luchtkoeling
 • Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie
 • Energiezuinige professionele koel- of vrieskast

Ventileren

 • Luchtdicht luchtverdeelsysteem
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
 • Energiezuinige handendroger

Isoleren

 • HR-glas
 • Isolatieverbetering voor bestaande constructies
 • Faseovergangsmateriaal

Ventileren

 • Vervanging van bestaande binnenverlichting
 • LED-verlichtingssysteem
 • Noodverlichting
 • LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen

Energiehergebruik

 • Systeem voor benutting van afvalwarmte
 • Afvalwaterwarmtewisselaar
 • Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine

Beheer/regelen

 • Besparingssysteem voor verlichting of klimaat
 • Energiezuinig afzuigsysteem

Duurzame energie

 • Zonnecollectorsysteem voor verwarmen
 • Dak-gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (> 25 kWp)

Investeringssubsidie voor milieubesparingen

Naast de Energie-Investeringsaftrek is er een soortgelijke regeling genaamd Milieu-Investeringsaftrek. Deze aftrek is bestemd voor investeringen die aanzienlijke milieuwinst opleveren. U kunt hierbij denken aan duurzaam (ver)bouwen van een bedrijfsgebouw en investeringen in duurzaam wegvervoer.

Aanvragen

U moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting hiervoor een aanvraag indienen. Wij raden u aan om uw subsidiekansen af te stemmen voordat u de investeringsverplichting aangaat.