Per 1 januari 2016 wordt een nieuwe subsidieregeling opengesteld, waarmee particulieren en bedrijven kunnen investeren in duurzame, hernieuwbare energie. Minister Kamp van Economische Zaken gaf op 7 december in een kamerbrief alvast meer informatie over deze regeling: de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

De nieuwe regeling ‘investeringssubsidie voor duurzame energie’ (ISDE) geeft huishoudens de kans om hun warmteboiler te vervangen door een zonneboiler, bedrijven om hun (proces)warmte te produceren met een biomassaketel en woningcorporaties om warmtepompen te installeren voor de verwarming van huurwoningen.

Del

De regeling heeft een looptijd van vijf jaar, met als doel dat de installaties op de langere termijn zonder ondersteuning kunnen concurreren met fossiele alternatieven.

De investeringssubsidie zal de kleinere installaties stimuleren die onder de vermogensgrenzen van de SDE+ vallen. Daarnaast zal de subsidieregeling Energie-investeringsaftrek (EIA) zich meer gaan richten op energiebesparing dan op de opwekking van duurzame energie.

Doelgroep

Zowel bedrijven als particulieren die investeren in kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare energie komen in aanmerking voor de regeling.

Subsidie

De openstelling van deze subsidieregeling vindt plaats op 1 januari 2016. Het budget voor 2016 bedraagt € 70 miljoen.

Doordat de regeling nog niet is ‘gepubliceerd’ zijn er nog geen verdere details bekend. Wij verwachten dat de publicatie deze maand nog plaatsvindt.