Internationaal zakendoen, hoe zit het met de btw in het buitenland?

Internationaal ondernemen
buitenlandse btw en verplichtingen in het buitenland

Internationaal zakendoen, hoe zit het met de btw in het buitenland?

Internationaal ondernemen

Bij het leveren van goederen of het verrichten van diensten krijgt u te maken met btw-verplichtingen. Als u binnen de Nederlandse grenzen blijft, dan hoeft u zich over het algemeen alleen druk te maken over de Nederlandse btw-verplichtingen. Levert u echter ook goederen of diensten in EU landen of verder over de grens, dan zal u zich ook moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen.

DIRECT CONTACT OVER INTERNATIONAAL ONDERNEMEN DOWNLOAD MEER INFORMATIE OVER INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Waar en door wie is btw verschuldigd?

Om te bepalen waar btw verschuldigd is, moet eerst worden vast gesteld waar de prestatie wordt verricht. Is dit in Nederland of in het buitenland? Wanneer dit in Nederland is, dan bent u btw verplicht aan de Nederlandse Belastingdienst. Is dit in een ander land, dan heeft u te maken met btw-verplichtingen in het buitenland.

De plaats waar u zich bevindt op het moment dat u een prestatie verricht, is echter lang niet altijd de plaats waar voor de btw de prestatie verricht wordt. De regels om vast te stellen waar de prestatie verricht wordt, zijn niet eenvoudig. Van belang is om in ieder geval onderscheid te maken tussen de levering van goederen en het verrichten van diensten. Voor beide categorieën gelden namelijk andere regels.

Internationale btw-verplichting uitgelegd in een kennisdocument

Wilt u weten wat het verschil is tussen levering van goederen en het verrichten van diensten en btw verplichtingen? Of wilt u meer informatie over btw-verplichtingen in het buitenland? Wij hebben een kennisdocument voor u opgesteld waarin we nader ingaan op de btw-verplichtingen waar u tegen aan kunt lopen als u zaken doet in het buitenland.

U kunt ook contact opnemen met een van onze adviseurs. Wij adviseren u graag bij uw vraagstukken over btw en jurisdictie in het buitenland.