Wijziging Nederlandse Ambtenarenwet: waar bent u verzekerd vanaf 1 januari 2020?

Artikel
Wijziging Nederlandse Ambtenarenwet: waar bent u verzekerd vanaf 1 januari 2020?

Wijziging Nederlandse Ambtenarenwet: waar bent u verzekerd vanaf 1 januari 2020?

Artikel

Expertise: Internationaal ondernemen
Onderwerp: Expats
Laatste update: 19 augustus 2019
Gepubliceerd: 19 augustus 2019

De Nederlandse Ambtenarenwet wijzigt per 1 januari 2020. Daarmee verandert de definitie van de begrippen ambtenaar en overheidswerkgever. De kwalificatie van de arbeidsrelatie kan daardoor wijzigen.

De kwalificatie van de arbeidsrelatie kan daardoor wijzigen van:

  • Werknemer naar ambtenaar. Bijvoorbeeld personeel van UWV en SVB.
  • Ambtenaar naar werknemer. Bijvoorbeeld personeel van openbare universiteiten, universitair medisch centra behorende bij openbare universiteiten, en andere wetenschappelijke instellingen.

Indien u zowel in Nederland als België of Duitsland werkt, kan deze wijziging tot gevolg hebben dat u vanaf 1 januari 2020 verzekerd bent in een ander EU-land. Door wijziging van de kwalificatie geldt namelijk een andere aanwijsregel van de EU Verordening voor Sociale Zekerheid.

Het volgende voorbeeld verduidelijkt dit:

Stel u woont in Nederland en werkt 4 dagen per week voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. U werkt ook 1 dag per week in België bij de KU Leuven. Tot 1 januari 2020 werkt u in beide landen als ambtenaar en bent u verzekerd in Nederland. Vanaf 1 januari 2020 werkt u als werknemer in Nederland en als ambtenaar in België. U bent dan verzekerd in België.

Als u per 1 januari 2020 onder de socialezekerheidswetgeving van een ander EU-land valt, wijzigen uw rechten op het gebied van:

  • (Vergoeding van) medische zorg.
  • Gezinsbijslag/ kinderbijslag.
  • Uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • Ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

Is deze wijziging wellicht op u van toepassing? Neem dan contact met ons op om de gevolgen voor u in kaart te brengen en te bekijken of mogelijk negatieve gevolgen voor u beperkt kunnen worden.