Onroerende verhuur met btw in België nu eindelijk in zicht?

Artikel
Accountant internationaal

Onroerende verhuur met btw in België nu eindelijk in zicht?

Artikel

Laatste update: 06 april 2018
Gepubliceerd: 08 augustus 2017

Eind juli bereikte de Belgische regering een zomerakkoord. De onderhandelende partijen bereikten overeenstemming over de begroting en een pakket van socio-economische en fiscale maatregelen. Naast de belangrijke hervorming van de vennootschapsbelasting, worden er mogelijk nieuwe regels ingevoerd om de verhuur van onroerende zaken aan btw te onderwerpen. Dit wordt voorgesteld om het concurrentievermogen van en tussen Belgische ondernemers te vergroten.

Problematiek met huidige regels

Momenteel is de verhuur van onroerende goederen in de regel vrijgesteld van btw. Er bestaan enkele uitzonderingen, maar deze worden strikt geïnterpreteerd. De verhuur van opslagruimte is bijvoorbeeld wel onderworpen aan btw, maar dan mag er geen kantoor aanwezig zijn in het gebouw dat meer dan 10% van de oppervlakte bedraagt.

Het gevolg van deze regels is dat voor logistieke centra (waar de kantoorruimte vaak meer dan 10% van de oppervlakte bedraagt) de verhuur onder de btw-vrijstelling valt. Hierdoor is de voorbelasting (btw) op de kosten voor oprichting, verbouwing en renovatie niet aftrekbaar. Dit leidt tot hogere huurprijzen.

In Nederland bestaat wel de optie om onroerende verhuur te onderwerpen aan btw, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Om dit nadeel voor Belgische ondernemers weg te werken, werd in 2016 al overwogen om onroerende verhuur toch aan btw te gaan onderwerpen.

Nieuw optioneel stelsel in België

In het zomerakkoord wordt de optie om onroerende verhuur aan btw te onderwerpen nu ook ondersteund met een voorstel. De invoering van het nieuwe stelsel zal een positieve impact hebben op de vastgoedmarkt. Er zijn echter nog geen concrete plannen beschikbaar voor de invoering van de nieuwe regels. Het is alleen bekend dat de regels moeten gaan gelden voor nieuwe huurovereenkomsten.

Meer informatie

Als er meer informatie beschikbaar is over de invoering van het nieuwe stelsel, brengen wij u hiervan op de hoogte.