Gevolgen van de Brexit

Grensoverschrijdende gevolgen van de Brexit

Artikel

Laatste update: 12 maart 2018
Gepubliceerd: 12 maart 2018

Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het is nog onduidelijk wat de exacte gevolgen zijn, maar er zijn aannemelijke scenario’s. Eén ding is zeker: als u zaken doet met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, expats uitzendt of in dienst hebt of bezig bent met andere cross-border activiteiten, dan is het verstandig om nu al na te denken over wat de Brexit kan betekenen voor uw bedrijf.

Invoer en uitvoer

Binnen de EU bestaat een interne markt zonder binnengrenzen. Goederen kunnen worden verstuurd tussen lidstaten zonder dat de douane hier aan te pas komt. Na de Brexit komt hier, zonder nadere afspraken, verandering in voor handel met het Verenigd Koninkrijk. Voor goederen die naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst worden, zal sprake zijn van uitvoer. Bij goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk Nederland binnenkomen zal sprake zijn van invoer. Dit zal vooral nadelige gevolgen hebben op het gebied van import- en exportkosten en levertijd.

Bij in- en uitvoer moet er steeds aangifte worden gedaan en de goederen moeten bij de douane worden aangemeld, geregistreerd en gecontroleerd. De Nederlandse douane is al flink aan het uitbreiden in personeel om alle transacties met het Verenigd Koninkrijk straks te kunnen verwerken. Toch is de verwachting dat de douane overspoeld wordt, waardoor wachtrijen ontstaan. Deze wachttijd kan kostbaar zijn voor uw bedrijf.

Daarnaast brengt het proces van in- en uitvoer extra kosten met zich mee. Deze kosten kunnen oplopen tot ongeveer € 125 per zending. Ook kan het voor Britse ondernemers door schommelingen in de wisselkoers minder aantrekkelijk worden om goederen vanuit de Europese Unie te importeren.

Directe kosten

Op veel goederen moeten ook invoerrechten worden betaald. Hierdoor heeft u bij invoer direct te maken met hogere kosten. Het risico bestaat dat het Verenigd Koninkrijk voor uitvoer vanuit de Europese Unie op bepaalde goederen bewust hoge invoerrechten gaat heffen om de concurrentiepositie van de nationale ondernemers te versterken.

Daarnaast gelden er voor bepaalde producten hogere kwaliteitseisen als deze goederen niet uit de Europese Unie komen. Te denken valt aan certificaten die nodig zijn om een goed te mogen importeren. Deze certificaten leveren ook directe kosten op voor afnemers in de Europese Unie.

Btw

De btw-richtlijn zal na de Brexit in beginsel niet meer op het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn. De mogelijkheid om de btw te verleggen naar de afnemende ondernemer in het Verenigd Koninkrijk zal wellicht veranderen. Dit houdt in dat u zich als ondernemer moet registreren in het Verenigd Koninkrijk voor de btw en aangifte moet doen.

Expats en Brexit

Er gaat ook het een en ander veranderen op het gebied van Global Mobility als u expats detacheert naar het Verenigd Koninkrijk, u werknemers in dienst heeft die daar werkzaamheden verrichten of als u expats uit het Verenigd Koninkrijk in dienst heeft. Zo zal de Europese Verordening over het sociale zekerheidsstelsel zonder nadere afspraken niet meer van toepassing zijn. Deze verordening zorgt ervoor dat werknemers binnen Europa uitsluitend in één land sociaal verzekerd zijn. Na de Brexit moet u mogelijk ook een visum of werkvergunning aanvragen voor personeel dat in het Verenigd Koninkrijk gaat werken. Dit geldt ook voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk die in een EU-land werken of daar gaan werken. De intentie van de Britse overheid is dat gedetacheerde werknemers en nog te detacheren werknemers ook na de Brexit in aanmerking komen voor een werkvergunning, maar een officiële uitspraak van de overheid moet nog volgen. Heeft u op dit gebied vragen, neem dan gerust contact op met de adviseurs van DRV.

Hoe verder na de Brexit?

Het is aan de overheden om afspraken te maken zodat er zoveel mogelijk belemmeringen worden weggenomen als de Brexit eenmaal in werking treedt. Toch is de onzekerheid groot en doet u er als ondernemer verstandig aan om de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf al in kaart te brengen om voorbereid te zijn op verschillende scenario’s. Een hulpmiddel hierbij is de ‘Brexit Impact Scan’ op de website van de Rijksoverheid.

Als onafhankelijk lid van het Moore Stephens netwerk houdt DRV Accountants & Adviseurs de ontwikkelingen op het gebied van de Brexit nauwlettend in de gaten samen met het Brexit-team van Moore Stephens Londen. Wilt u meer informatie over de Brexit of bent u benieuwd naar de gevolgen voor u als ondernemer? Neem contact op met de adviseurs van DRV. Wij helpen u graag bij al uw vragen.