internationaal ondernemen en zakendoen in het buitenland

Internationaal ondernemen

Zakendoen in het buitenland

Door de steeds verder gaande internationalisering werken zowel bedrijven als werknemers vaker over de grens. Door de wirwar aan regels is het echter moeilijk een optimale situatie te creëren en de gevolgen van zakendoen in het buitenland te overzien. Elk land heeft immers eigen wetten en regels voor bedrijven die ook nog eens aan constante verandering onderhevig zijn. Landen hebben onderling verdragen en verordeningen afgesloten om te regelen wie in welke situatie mag heffen. Bij DRV werken specialisten die u hierin wegwijs kunnen maken en u stap voor stap kunnen begeleiden bij ondernemen over de grens.

Advies voor uw onderneming over de grens

Van uw internationale onderneming een succes maken? Onze internationale specialisten kunnen u onder meer adviseren over de volgende onderwerpen: