Vanaf 1 maart kunnen ondernemers in de regio Drechtsteden subsidie aanvragen voor hun innovaties via het MKB-katalysatorfonds. Het fonds is erop gericht om een extra impuls te geven aan de vroege fasen van innovatie voor het mkb in de (maritieme) maakindustrie.

Eerder stimuleerde de regio innovatie door faciliteiten voor innovatie te ondersteunen en door te investeren in samenwerkingen binnen de Topsectoren. De subsidie geldt voor de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giesendam.

Subsidiebijdrage

Het fonds kent de volgende subsidiemogelijkheden:

  • Kennisvoucher: 50% van de rekening van de kennisinstelling tot een maximum van € 5.000.
  • Subsidie voor prototyping: 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 5.000.
  • Haalbaarheidssubsidie: 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 25.000.
  • Kwartiermakerssubsidie: 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 40.000.

Budget

In totaal is er € 500.000 voor de regeling beschikbaar. Ondernemers die gebruik willen maken van de regeling kunnen hun innovaties voorleggen aan de regio Drechtsteden. Een expertteam van ondernemers uit de betreffende sector adviseert de regio bij de beoordeling van deze aanvragen.