Wereldwijd verdienen vele duizenden personen door verhuur van hun woning of enkele kamers een aardig centje bij. In Nederland staat daarbij de vraag centraal of deze inkomsten belast zijn. De adviseur van de Hoge Raad vindt van wel, zo bleek onlangs. We zetten de gevolgen voor u uiteen en geven aan hoe u hier nu het beste mee om kunt gaan.

Inkomsten via Airbnb

Via Airbnb verhuren met name particulieren hun woning of kamers aan toeristen die niet op zoek zijn naar een standaard hotel. Inmiddels zijn er ook andere organisaties die hierin een bemiddelende rol spelen, maar Airbnb is het meest bekend.

Adviseur hoge raad acht inkomsten uit verhuur wel belast

In Nederland is al jaren discussie over de vraag of deze inkomsten uit verhuur belast zijn. De rechtbank Noord-Holland en het gerechtshof Amsterdam beslisten tot nu toe in het voordeel van een belastingplichtige die met de verhuur van zijn tuinhuisje in een jaar ruim € 3.500 verdiende. Daarop stapte de fiscus naar de Hoge Raad. De adviseur van de Hoge Raad is van mening dat de inkomsten wél belast zijn.

Is de verhuur van deel van een woning ook belast?

De adviseur geeft aan dat naar zijn mening ook de verhuur van een deel van de eigen woning belast is en niet alleen de verhuur van de gehele woning. Ook behoort naar zijn mening het tuinhuisje tot de woning. Daarom moeten de opbrengsten naar zijn mening dan ook belast zijn.

Of de Hoge Raad het advies van zijn adviseur volgt, is nog even afwachten. Dit gebeurt meestal wel, maar niet altijd. De adviseur geeft ook aan dat de belastbaarheid het meest spoort met de bedoeling van de wetgever, maar het is de vraag of ook de Hoge raad deze mening deelt.

Inkomsten Airbnb aangeven of niet?

Tot de Hoge Raad uitspraak doet, is het onduidelijk of u over uw inkomsten belasting verschuldigd bent. Daarom adviseren wij het volgende: heeft u inkomsten uit de verhuur van uw woning of kamers via bijvoorbeeld Airbnb? Geef dan 70% ervan aan in box 1, zoals naar de mening van de Belastingdienst vereist is. Maak wel gelijk bezwaar tegen uw aangifte, zodat u de uitspraak van de Hoge Raad kunt afwachten zonder dat uw rechten verloren gaan.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur