ICT

Hardware & Software ontwikkeling, IT Consultancy en databedrijven
Hardware & Software ontwikkeling, IT Consultancy en databedrijven

ICT

Hardware & Software ontwikkeling, IT Consultancy en databedrijven

De ICT-sector in Nederland kenmerkt zich door kleinschaligheid: het zijn voornamelijk mkb-bedrijven met tien of minder werknemers. Softwareconsultants en ICT-bedrijven profiteren van ontwikkelingen in ICT-beveiliging, ondernemen in de cloud en het ‘internet of things’. Hoewel de sector conjuctuurgevoelig is, vormt een belangrijke uitdaging in de sector het vinden van goede professionals.

Financiële vraagstukken in de ICT

Artificial Intelligence, het Internet of Things (IoT) en edge computing: het zijn slechts voorbeelden van de vele ICT gebieden waar ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Om uzelf te kunnen onderscheiden in deze snel veranderende markt moet u goed onderbouwde beslissingen nemen. Dat kan alleen als u de juiste managementinformatie voorhanden heeft. Wij zorgen ervoor dat alle gegevens die relevant zijn voor uw administratie snel, efficiënt en op de juiste wijze worden verwerkt. Zo veranderen gegevens in betrouwbare actuele informatie (‘trusted data’). We bieden ondersteuning bij het maken van operationele en strategische keuzes aan de hand van uw cijfers, maar ook met een benchmark van uw branche. Zo vertalen we trends naar realistische prognoses, geven we inzicht in de huidige situatie en koppelen daaraan praktische maar vooral bruikbare adviezen.

Inzicht in uw financiële situatie

Bij DRV nemen we graag de zorg over uw financiële administratie uit handen, zodat u zich kan richten op de vele ontwikkelingen in uw vakgebied. Bovendien zorgen we met onze totaalaanpak DRV Pro voor actuele en adequate managementinformatie gebaseerd op een zeer efficiënt gevoerde administratie. Op basis van uw specifieke behoefte voegen we financiële en operationeel data samen tot informatie op overzichtelijke dashboards. Wij kijken daarbij mee op uw dashboard en wijzen op zaken die uw aandacht nodig hebben. DRV Pro maakt het bovendien gemakkelijker om snel de juiste informatie voor derden, zoals banken, te verzamelen.

Fiscaal voordeel en subsidiemogelijkheden voor uw ICT-bedrijf

Het is natuurlijk altijd interessant om waar mogelijk fiscaal voordeel te behalen of subsidiemogelijkheden te benutten. Onze fiscalisten staan daarom dichtbij uw ICT-bedrijf om uw individuele situatie belastingtechnisch zo optimaal mogelijk in te richten. Hoe maakt u bijvoorbeeld optimaal gebruik van fiscale faciliteiten als de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor uw investeringen in bedrijfsmiddelen (zoals laptops, tablets en telefoons)? Hoe gaat u om met de bijtelling van uw leaseauto’s? Welke en hoeveel bonussen kunt u onbelast geven aan uw personeel met de werkkostenregeling? Ook helpen we u graag bij het benutten van subsidie- en financieringsmogelijkheden die de overheid biedt, zoals de MIT-regeling of loonsubsidies.

De juiste kandidaat selecteren

Een goede ICT’er is in deze tijd goud waard. Hoe komt u aan goed personeel? En nog belangrijker: hoe behoudt u ze? Ze worden overladen met aanbiedingen en actief benaderd door headhunters voor uitdagende projecten. Naast hulp met de boekhouding en belastingzaken biedt DRV u coaching en advies op het gebied van personeel. Hoe creëert u een innovatieve werkomgeving, hoe ontwikkelt u talenten, welke doorgroeimogelijkheden biedt u en hoe zorgt u voor positieve coaching?

Hulp bij strategische keuzes

Ondanks de toenemende groei van de sector zijn er nog voldoende uitdagingen voor ondernemers. Ingrijpende veranderingen en snelle ontwikkelingen vragen om goed onderbouwde strategische keuzes. Zo is er steeds meer sprake van integratie in de keten. Softwareontwikkelaars zoeken bijvoorbeeld de samenwerking met de klant om zo nog beter aan de wens van de klant te kunnen voldoen. Maar ook ontwikkelingen in uw eigen onderneming zijn belangrijk: hoe gaat u bijvoorbeeld om met groeistuipen waar veel IT-bedrijven mee te maken hebben? De adviseurs van DRV Performance Improvers ondersteunen u bij het realiseren van veranderingen die prestaties significant, structureel én duurzaam verbeteren.

Overnames binnen de ICT

Samenwerking binnen de ICT komt steeds vaker voor. Ondernemers werken met elkaar samen om beter te kunnen voldoen aan de wensen van de cliënt en hun concurrentiepositie te kunnen verstevigen. DRV heeft Corporate Finance adviseurs die gespecialiseerd zijn in het vinden van de juiste match tussen bedrijven. We begeleiden een overnameproces van begin tot eind; van waardebepaling tot aan de onderhandelingen. Ook kunnen ze u ondersteunen in het vaststellen van uw financieringsbehoefte en het vinden van de juiste financier.