Wanneer u en uw partner zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, dan betekent dit dat alle bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn. Willen u en uw partner de bezittingen en schulden liever apart houden, dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden opstellen.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin het verstandig voor u kan zijn om zulke voorwaarden op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan situaties als:

  • grote financiële ongelijkheid tussen partners;
  • schulden van (één van) de partners;
  • de wens van partners om financieel onafhankelijk te blijven;
  • zakelijke risico’s van (één van) de partners;
  • bescherming van het familievermogen (erfenissen en schenkingen);
  • bescherming van de rechten van kinderen uit eerder huwelijk.

Huwelijkse voorwaarden kunt u zowel vóór het sluiten van het huwelijk, als tijdens het huwelijk opstellen. Voorheen was hiervoor goedkeuring van de rechtbank nodig, maar vanaf 1 januari 2012 is dit niet meer vereist. Dit kan rechtstreeks bij de notaris.

Indien blijkt dat de huwelijkse voorwaarden niet meer aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden van u en uw partner, dan kunt u de huwelijkse voorwaarden uiteraard ook weer wijzigen of opheffen. Ook hiervoor dient de notaris te worden ingeschakeld.

Verrekenbeding

Er zijn allerlei soorten huwelijkse voorwaarden. Het aardige van huwelijkse voorwaarden is dat alles precies kan worden geregeld zoals je het zelf wilt hebben. Een onderdeel van bijna alle huwelijkse voorwaarden is het verrekenbeding. Dat is een afspraak tussen partners om inkomsten en/of vermogen jaarlijks te verrekenen. Enkele voorbeelden van verrekenbedingen zijn:

  • verrekening van huishoudelijke uitgaven (meestal naar rato van inkomen);
  • verrekening van kosten die geheel ten laste van de ene partner dienen te komen, maar betaald zijn door de andere partner;
  • periodieke verrekening van gespaard inkomen (meestal 50%-50%; dit heeft pas effect als het inkomen hoger is dan de huishoudelijke uitgaven);
  • finaal verrekenbeding bij einde huwelijk (in geval van overlijden, maar soms ook in geval van echtscheiding).

Bij een finaal verrekenbeding wordt gedaan alsof er sprake is geweest van een gemeenschap van goederen. Let op: een finaal verrekenbeding bij einde huwelijk kan met name bij aanmerkelijkbelanghouders tot ongewenste gevolgen leiden.

Praktijk

Uit het bovenstaande blijkt dat het bij sommige verrekenbedingen noodzakelijk is om jaarlijks een berekening op te stellen. In de praktijk wordt de berekening van een verrekenbeding vaak achterwege gelaten, hetgeen grote gevolgen kan hebben.

Als huwelijkse voorwaarden niet goed zijn nageleefd en de jaarlijkse berekening niet wordt uitgevoerd door de partners, kan het gebeuren dat één van de partners ernstig wordt benadeeld wanneer het tot een scheiding komt. Een dergelijke situatie kan door een rechter gelijkgesteld worden met een gemeenschap van goederen. Vandaar dat wij willen benadrukken om de noodzakelijke berekening van een verrekenbeding jaarlijks op te stellen, of eventueel jaarlijks door uw accountant op te laten stellen.

Informatie en ondersteuning

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met een van onze collega’s van Zantboer & Partners. Zij helpen u graag verder.