De vastgoed- en retailsector zijn tot een akkoord gekomen over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. Deze huuropschorting bedraagt doorgaans een percentage van de totale huursom. Maar hoe moet u als verhuurder hierbij omgaan met de btw? In dit artikel vertellen wij u op waar u moet letten.

Lees hier meer over het steunakkoord met huuropschorting van winkeliers.

Wanneer moet de btw in rekening gebracht en afgedragen worden?

Bij het btw-belast verhuren van bijvoorbeeld winkelpanden aan andere btw-ondernemers moet u het factuurstelsel toepassen. Bij het berekenen van btw is de factuurdatum bepalend. Dit betekent dat op het moment dat de factuur wordt uitgereikt, de verhuurder btw verschuldigd is. Als geen factuur wordt uitgereikt, is de btw verschuldigd op het tijdstip dat dit had moeten gebeuren. Dit is uiterlijk de 15e dag van de maand in ná de maand waarin de prestatie is verricht.

Waarover moet de btw berekend worden?

De btw wordt berekend over de vergoeding. Dit is het hele bedrag dat ter zake van de levering van een goed of dienst in rekening wordt gebracht. Dit brengt met zich mee dat, ook bij de opschorting van huurpenningen, over het ‘normale’ huurbedrag (dus zonder rekening te houden met de huuropschorting) btw berekend en afgedragen moet worden.

Voorbeeld: huurder A krijgt een huuropschorting van 60% over zijn totale huursom ter hoogte van €10.000 excl. btw. Hij krijgt hiervoor een factuur van € 10.000 excl. btw en mag 60% van het factuurbedrag later betalen. De huuropschorting is zo wel in het factuurbedrag opgenomen. Hoewel de huurder niet de gehele huur betaalt, is de verhuurder hierdoor wel verplicht om btw over het volledige bedrag van de huursom (100%) af te dragen in het betreffende kwartaal.

Tip: door de factuur anders vorm te geven is mogelijk om slechts btw af te dragen over het ontvangen gedeelte van de huursom (40%)!

Hoe voorkom ik dat ik over de hele huur btw moet afdragen?

Als de overeengekomen vergoeding voor de huur gelijk is aan het werkelijk door de huurder te betalen bedrag (40%), kan de verhuurder voorkomen dat hij btw moet afdragen over de nog niet ontvangen huurpenningen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een korting of een andere regeling met de huurder. Wij zijn van mening dit mogelijk is door met u te bekijken wat uw wensen zijn en vervolgende aandacht te besteden aan de inhoud van de factuur en de huurovereenkomst. Onze btw-specialisten kunnen u hierbij verder helpen.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist