Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers wettelijk verplicht een aanzegtermijn te hanteren. Volgens een recent verricht onderzoek door een juridisch dienstverlener gebeurt dit lang niet altijd. Vooral kleine bedrijven verzuimen nog aan te zeggen.

Wat betekent de aanzegplicht?

De aanzegplicht houdt in dat een werknemer met een tijdelijk contract minimaal een maand voor het einde van het contract schriftelijk te horen krijgt of zijn contract verlengd wordt of niet. De aanzegverplichting is in het leven geroepen om meer zekerheid te creëren voor tijdelijke werknemers. Zo weten zij minimaal een maand voordat hun contract afloopt of ze kunnen blijven werken of op zoek moeten naar een andere baan.

Verzuimt u als werkgever aan te zeggen, dan heeft uw werknemer recht op een compensatie over de periode waarin u te laat bent. Dit kan uiteindelijk oplopen tot maximaal een volledig maandloon. De werknemer moet hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep op doen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om aanzeggingen goed te regelen, zodat de tijdelijke medewerkers weten waar ze aan toe zijn.

Bent u op de hoogte van de regels over aanzeggen? Hierbij een korte checklist:

  • Houd zorgvuldig bij wanneer tijdelijke arbeidscontracten aflopen (bent u klant via Moore DRV Salaris Online, dan krijgt u automatisch bericht).
  • Beslis tijdig of en onder welke voorwaarden u het contract wenst te verlengen.
  • De aanzegging moet schriftelijk gebeuren.
  • De vergoeding geldt ook als de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of omgezet naar onbepaalde tijd!