De laatste btw-aangifte voor 2014 komt er alweer aan. In deze aangifte moet u rekening houden met mogelijk enkele eindejaarscorrecties, zoals voor het privégebruik van de auto van de zaak en correcties rondom personeelsvoorzieningen.

Btw privégebruik auto

Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan moet u voor dit privégebruik btw betalen. Deze bedraagt 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm (forfaitaire regeling). In sommige gevallen gelden afwijkende regels, bijvoorbeeld wanneer de auto ouder is dan vijf jaar of zonder btw is aangeschaft. U geeft de btw voor het privégebruik van de zakelijke auto aan in de laatste aangifte van het boekjaar

Tip: In sommige gevallen is het voordeliger om btw te betalen over het werkelijke privégebruik. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

Correcties privégebruik

Ook andere zakelijke goederen en diensten die u het afgelopen jaar privé heeft gebruikt, vragen de nodige aandacht in de laatste btw-aangifte. Heeft u de btw over deze goederen of diensten eerder afgetrokken als voorbelasting, dan moet u voor het privégebruik btw betalen. Dit geeft u eveneens aan in de laatste btw-aangifte van het jaar.

Herziening aftrek bij vrijgestelde omzet

Koopt u goederen of gebruikt u diensten voor zowel btw-belaste activiteiten als voor btw-vrijgestelde activiteiten, dan kunt u niet alle btw in aftrek brengen. Alleen de btw op kosten die u maakt voor belaste omzet is aftrekbaar. Dat betekent dat u een inschatting moet maken welk deel van de goederen en diensten u gebruikt voor belaste omzet. In de laatste btw-aangifte moet u eventuele correcties aanbrengen in de verdeling die u heeft gemaakt tussen belaste en vrijgestelde omzet. Wanneer u teveel btw in aftrek heeft gebracht, moet u dit herzien.

Let op! De herzieningstermijn voor roerende investeringsgoederen (bijvoorbeeld een computer of een auto) is vijf jaar en voor onroerende investeringsgoederen (zoals een pand) tien jaar. Hiervoor gelden bijzondere regels.

Correctie over personeelsvoorzieningen

In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u ook alert zijn op de btw over personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken. De btw mag u in principe in aftrek brengen als de voorzieningen en geschenken per werknemer of relatie niet meer bedragen dan € 227 (exclusief btw) per boekjaar. Heeft u meer uitgegeven en de btw hierover afgetrokken, dan moet u waarschijnlijk de btw alsnog terugbetalen.

Kleineondernemersregeling

Voor zelfstandig ondernemers die de kleineondernemersregeling toepassen geldt dat ze hun vermindering (eventueel) kunnen corrigeren.

Heeft u vragen over uw laatste btw-aangifte 2014? Neemt u dan op met één van onze adviseurs.