Sinds 1 januari 2021 kennen we de verschillende tarieven in de overdrachtsbelasting: een vrijstelling, een verlaagd tarief van 2% en een standaard hoog tarief van 8%. Op basis van het coalitieakkoord zal het hoge tarief van 8% verder verhoogd worden naar 9% per 1 januari 2023. We zetten deze wijziging en andere maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van de woningmarkt hier voor u uiteen.

Verhoogd tarief

Het standaard verhoogd tarief van 8% overdrachtsbelasting geldt voor:

  • Niet eigen woningen zoals een tweede woning of een woning die verhuurd wordt.
  • Niet-woningen zoals bedrijfspanden.

De verhoging van de overdrachtsbelasting van 8% naar 9% is onderdeel van de hervorming van de woningmarkt. Eerder was al afgesproken dat gemeenten in bepaalde wijken een opkoopbescherming vanaf 2022 mag invoeren. Heeft u het voornemen of een beleggingspand, een vakantiewoning of een bedrijfspand te gaan kopen? In 2022 geldt nog het huidige tarief van 8%.

Andere maatregelen op het gebied van de woningmarkt

Andere maatregelingen op het gebied van de hervorming van de woningmarkt zijn bijvoorbeeld:

  • De afschaffing van de schenkvrijstelling voor de eigen woning per 2024 (de zogenaamde ‘jubelton’).
  • De afschaffing van de verhuurderheffing.
  • De afschaffing van de leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 (2023). Met deze afschaffing geniet u dus niet langer een korting op de verschuldigde belasting in box 3 voor beleggingspanden met huurbescherming.

De hypotheekrente wordt niet genoemd in het coalitieakkoord en blijft dus vooralsnog ongemoeid.

Let op! Momenteel wordt het belastingvoordeel voor de renteaftrek voor de eigen woning al afgebouwd voor de hogere inkomens.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur